Izmaiņu izdarīšana reģistrētam uztura bagātinātājam

Ja reģistrētam uztura bagātinātājam izdara izmaiņas, uzņēmums iesniedz dienestā paziņojumu par reģistrēta uztura bagātinātāja izmaiņām. Paziņojuma veidlapa pieejama šeit

 

Dokumenti iesniedzami klātienē PVD vai arī nosūtot pa pastu. Kontaktinformācija pieejama šeit Elektroniski parakstīti dokumenti nosūtāmi uz e-pasta adresi nrd@pvd.gov.lv.

 

PVD viena mēneša laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par izmaiņu veikšanu uztura bagātinātāju reģistrā.

 

Par uztura bagātinātāju reģistrāciju un izmaiņu izdarīšanu reģistrā ir maksājama valsts nodeva