Izsoles

Izsole Nr. 2012/01

Nedzīvojamo telpu noma Liepu ielā 33, Rēzeknē

Pieteikšanās termiņš: 11.06.2012. līdz plkst. 15:00 

Nolikums un līgums

Informācija publicēta 05.06.2012.

Rezultāti:

Izsoles rezultātā tiesības noslēgt nomas līgumu par telpu nomu Liepu ielā 33, Rēzeknē (kadastra apzīmējums 2100 018 0201 005)  78.8 m2 platībā piešķirtas SIA "Rovests".

Piedāvātās nomas maksas apmērs - 1.00 Ls bez PVN par 1mmēnesī.

Rezultāti publicēti 14.06.2012.