Jauna pārtikas produkta atļaujas piešķiršanas procedūra

Lai laistu tirgū jaunu pārtikas produktu, tam ir jābūt iekļautam Atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā. Lai iekļautu produktu šajā sarakstā:

 

  • uzņēmums sagatavo pieteikumu

 

 

  • 1 mēneša laikā Eiropas Komisija veic pieteikuma derīguma pārbaudi

 

 

  • Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) pieņem atzinumu 9 mēnešu laikā pēc derīga pieteikuma saņemšanas

 

  • 7 mēnešu laikā pēc EFSA atzinuma publicēšanas Eiropas Komisija sagatavo īstenošanas akta projektu, ar ko atļauj jaunu pārtikas produktu laist Savienības tirgū un atjaunina Savienības sarakstu, vai arī neatļauj jaunu pārtikas produktu laist Savienības tirgū.