Klasiskā cūku mēra vakcīnu iegāde 2013.gada vasaras meža cūku vakcinēšanas kampaņas nodrošināšanai

Klasiskā cūku mēra vakcīnu iegāde 2013.gada vasaras meža cūku vakcinēšanas kampaņas nodrošināšanai

Nr. PVD 2013/03 SP

PVD, lai nodrošinātu nepārtrauktu meža cūku orālo vakcināciju pret klasisko cūku mēri (KCM), kas tika uzsākta 2013.gada pavasarī, vasaras vakcinācijas kampaņai nepieciešamās vakcīnas iepirks, piemērojot Publiskā iepirkuma likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu (sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu), jo PVD 2013.gada 19.aprīlī izsludinātais atklātais konkurss „Klasiskā cūku mēra vakcīnu iegāde meža cūku vakcinācijai 2013. un 2014.gadā” (identifikācijas Nr. PVD 2013/01/AK), kura rezultātā bija plānots iegādāties vakcīnas arī 2013.gada vasaras vakcinācijas kampaņas nodrošināšanai, tika izbeigts bez rezultāta tādēļ, ka vienīgā pretendenta iesniegtais piedāvājums nebija atbilstošs konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām. Ņemot vērā, ka vakcīnas nepieciešamas jūlija sākumā paredzētajai vasaras vakcinācijas kampaņai, steidzamības dēļ atklātu konkursu nav iespējams veikt.

PVD izstrādātais KCM apkarošanas plāns, kas ietver meža cūku vakcināciju, 2013.gada 18.februārī ir apstiprināts ar Eiropas Komisijas ieviešanas lēmumu 2013/90/ES. Meža cūku orālā vakcinācija inficētajā teritorijā saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) rekomendācijām un citu dalībvalstu pieredzi jāveic trīs reizes gadā (katra kampaņa ir sadalīta divās vakcīnu izlikšanas reizēs ar 3-4 nedēļu starplaiku) un ne mazāk kā 2 gadus pēc kārtas. Vakcinācija ir vienīgā efektīvā KCM apkarošanas metode mežacūkām. Katra kampaņa ir secīga un mērķtiecīgi saistīta, lai turpinātu palielināt imunitāti pret KCM meža cūku populācijā, līdz ar to, lai efektīvi apkarotu KCM, neviena no kampaņām nav izlaižama, jo novēlotas apkarošanas īstenošanas gadījumā pastāv augsts risks, ka KCM ierosinātājs var turpināt izplatīties, kā arī izkļūt ārpus pašreiz noteiktās inficētās zonas, tādejādi apdraudot cūkkopības nozari, t.sk., kavējot eksportu un starptautiskās tirdzniecības aktivitātes ar cūkām un cūkgaļas produktiem.

Lai nodrošinātu meža cūku vasaras vakcinācijas kampaņu, PVD uz sarunām aicinās vienīgo atklātajā konkursā piedāvājumu iesniegušo pretendentu – Riemser GmbH, jo arī pavasara vakcinācijai nepieciešamā vakcīna tika iepirkta tieši no šīs kompānijas, kā arī pēc PVD rīcībā esošās informācijas Riemser GmbH ir pieejams vasaras kampaņas nodrošināšanai nepieciešamais vakcīnu devu skaits. Jānorāda, ka KCM vakcīnas ražošanas process ir laikietilpīgs process, kas sevī ietver dzīva vīrusa savairošanu un iestrādi noteiktā substancē – ēsmā. Turklāt vakcinācija pret KCM ir strikti ierobežota – to drīkst īstenot tikai ar Eiropas Komisijas lēmumu un konkrētās valsts veterinārā dienesta atļauju, tāpēc arī šādu vakcīnu ražošana ir ierobežota un notiek tikai pēc konkrēta pasūtījuma.

Tā kā PVD rīcībā nav informācija par to, cik pretendentu vēl Eiropā spēj nodrošināt izvirzītajām prasībām atbilstošu vakcīnu, jo PVD izsludinātajā atklātajā konkursā par KCM vakcīnu iegādi (iepirkuma identifikācijas Nr. PVD 2013/01/AK) bija iesniegts tikai viens piedāvājums, lai neierobežotu citu iespējamo ražotāju iespējas īstenot brīvu konkurenci, PVD paralēli sarunu procedūrai atkārtoti rīkos atklātu konkursu par klasiskā cūku mēra vakcīnu iegādi 2013.gada rudens un 2014.gada vakcinācijas periodam.

Informācija ievietota PVD mājaslapā: 13.06.2013.

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2013/03 SP

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājas lapā: 27.06.2013.

 

Līguma nosaukums:

Klasiskā cūku mēra vakcīnu piegāde 2013.gada vasaras meža cūku vakcinēšanas kampaņas nodrošināšanai

Līguma izpildītājs

RIEMSER Pharma GmbH

Līgumcena:

Par vienas vakcīnas devu – LVL 0.636916 bez PVN