Konsultatīvā pieprasījuma derīguma pārbaude

Saņemot konsultatīvo pieprasījumu PVD nekavējoties pārbauda, vai tas atbilst prasībām. Ja pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs konsultatīvajā pieprasījumā sniedz nepietiekamu informāciju, PVD lūdz pārtikas apritē iesaistīto uzņēmēju sniegt papildu informāciju vai konsultatīvo pieprasījumu attiecīgi aktualizēt PVD noteiktajā termiņā.

 

Konsultatīvo pieprasījumu uzskata par nederīgu, ja:

 

  • pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs pieprasīto papildu informāciju vai aktualizētu konsultatīvo pieprasījumu neiesniedz PVD norādītajā termiņā;

 

  • ar iesniegto papildu informāciju nepietiek, lai secinātu, vai konsultatīvais pieprasījums ir derīgs.

 

Pēc lēmuma pieņemšanas par konsultatīvā pieprasījuma derīgumu PVD nekavējoties informē pārtikas apritē iesaistīto uzņēmēju, pārējās dalībvalstis un Eiropas Komisiju.