Konsultatīvā pieprasījuma iesniegšana

Konsultatīvo pieprasījumu PVD iesniedz elektroniski parakstot ar drošu e-parakstu, to nosūtot uz e-pasta adresi pvd@pvd.gov.lv.

 

Gadījumā, ja nav iespēja parakstīt ar e-parakstu, pašrocīgi parakstītu konsultatīvo pieprasījumu iesniedz PVD klātienē vai nosūtot pa pastu uz adresi: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050.