Konsultatīvā pieprasījuma sagatavošana

Konsultatīvais pieprasījums ir jāsagatavo atbilstoši prasībām, kādas ir noteiktas Eiropas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2018/456 (2018. gada 19. marts) par procedurālajiem soļiem apspriešanās procesā par tiesībām uz jauna pārtikas produkta statusu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem, tajā ietverot šādas ziņas:

 

  • pavadvēstuli;

 

  • tehnisko dokumentāciju;

 

  • pamatojošos dokumentus;

 

  • paskaidrojuma piezīmi, kas precizē iesniegto dokumentu mērķi un būtiskumu, kā arī apraksta saikni starp dažādajiem informācijas elementiem. Īpaši attiecībā uz pierādījumiem, kas iesniegti, lai pierādītu, ka Savienībā pārtikas produkts nozīmīgā apjomā cilvēka uzturā lietots pirms 1997. gada 15. maija, ja – lai spētu izdarīt secinājumu – jāizskata dokumenti no vairākiem avotiem.

 

Pavadvēstules veidne pieejama ŠEIT

 

Tehniskās dokumentācijas veidne pieejama ŠEIT