Konsultatīvais pieprasījums

Gadījumā, ja pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji nav pārliecināti, vai pārtikas produkts, kuru tie gatavojas laist Eiropas Savienības tirgū, ietilpst jaunās pārtikas regulējuma darbības jomā, tie apspriežas ar dalībvalsti, kurā tie vispirms plāno laist tirgū jauno pārtikas produktu. Lai konstatētu, vai atsevišķs pārtikas produkts ir jauns pārtikas produkts, jāiesniedz konsultatīvs pieprasījums.

 

Konsultatīvs pieprasījums ir pieprasījums, ar ko pārtikas apritē iesaistīts uzņēmējs saņēmēja dalībvalstij iesniedz pieprasījumu noteikt, vai atsevišķs pārtikas produkts ir tiesīgs uz jauna pārtikas produkta statusu.

 

Ja pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs gatavojas pārtikas produktu laist tirgū vienlaicīgi vairākās dalībvalstīs, tad pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs konsultatīvo pieprasījumu iesniedz tikai vienai no šīm dalībvalstīm.

 

Latvijā dalībvalsts uzdevumus saistībā ar jaunās pārtikas statusa noteikšanu pilda Pārtikas un veterinārais dienests.