Robežkontroles departaments

Iveta Šice - Trēde
Departamenta direktore
 
Tālrunis: 67027282 
Kabinets: 604
 
Baiba Juršāne
Vecākā referente 
 
Tālr.: 67027282   
Kabinets:603 
 
Iveta Zemniece
Direktores vietniece Veterinārās robežkontroles jomā
 
Tālrunis: 67027505 
Kabinets: 609 
 
Māra Pedere
Vecākā eksperte
 
Tālrunis: 67027124 
Kabinets: 609
 
Kristīna Romanova
Direktores vietniece fitosanitārās robežkontroles jomā
 
Tālrunis: 67027111 
Kabinets: 602
 
Gunārs Tīlītis
Vecākais eksperts
 
Tālrunis: 67027381 
Kabinets: 602
 
Tatjana Garanča
Direktores vietniece pārtikas un nepārtikas preču robežkontroles jomā
 
Tālrunis: 67027426
Kabinets: 605
 
Agita Volfa
Vecākā eksperte pārtikas un nepārtikas preču robežkontroles jomā
 
Tālrunis: 64415856 
Kabinets: 605
 
Mārtiņš Ļaksa
Eksperts
 
Tālrunis: 63713940 
Kabinets: 605
 
Ginta Križanovska
Eksperte
 
Tālrunis: 67027490
Kabinets:605