PVD pārvaldes

! Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, no 2020. gada 9. novembra Pārtikas un veterinārais dienests pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Ārkārtējās situācijas laikā ir pieejamas tikai neklātienes konsultācijas, zvanot uz dienestu pa tālruni, vai sazinoties e-pastā. !  Informācija par dokumentu iesniegšanu elektroniski.

 

  • Rīgas pilsētas pārvalde - Rīga (izņemot lauksaimniecības dzīvnieku novietnes, infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas pasākumus savvaļas dzīvnieku populācijā), Jūrmala (izņemot lauksaimniecības dzīvnieku novietnes, infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas pasākumus savvaļas dzīvnieku populācijā)

 

  • Ziemeļpierīgas pārvalde - Ogres, Salaspils, Ropažu, Garkalnes, Ādažu, Carnikavas, Siguldas, Ķeguma, Lielvārdes, Ikšķiles, Mālpils, Stopiņu, Sējas, Saulkrastu, Alojas, Salacgrīvas, Limbažu, Krimuldas un Inčukalna novadi un Rīga (tikai lauksaimniecības dzīvnieku novietnes, infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas pasākumi savvaļas dzīvnieku sugu populācijā)

  • Rietumpierīgas pārvalde - Tukuma, Jaunpils, Engures, Kandavas, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas un Baldones novadi un Jūrmala (tikai lauksaimniecības dzīvnieku novietnes, infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas pasākumi savvaļas dzīvnieku populācijā)

 

  • Dienvidzemgales pārvalde - Jelgava un Jelgavas novads, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles, Iecavas, Vecumnieku, Dobeles, Auces un Tērvetes novadi

  • Austrumzemgales pārvalde - Jēkabpils un Jēkabpils novads, Neretas, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Kokneses, Aizkraukles, Skrīveru, Salas, Viesītes, Aknīstes un Krustpils novadi

  • Ziemeļvidzemes pārvalde - Valmiera, Smiltenes, Valkas, Strenču, Beverīnas, Burtnieku, Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas, Cēsu, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Raunas, Priekuļu, Amatas, Līgatnes, Pārgaujas un Kocēnu novadi

  • Dienvidkurzemes pārvalde - Pāvilostas, Aizputes, Vaiņodes, Priekules, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Rucavas, Saldus, Brocēnu, Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadi, Liepāja

 

  • Dienvidlatgales pārvalde - Daugavpils un Daugavpils novads, Ilūkstes, Krāslavas, Dagdas, Preiļu, Līvānu, Vārkavas, Aglonas un Riebiņu novadi

  • Ziemeļlatgales pārvalde - Rēzekne un Rēzeknes novads, Viļānu, Ludzas, Zilupes, Ciblas, Kārsavas, Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novadi