PVD pārvaldes

! Ņemot vērā Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, Pārtikas un veterinārais dienests ir pārtraucis apmeklētāju pieņemšanu klātienē. PVD ir pieejamas tikai neklātienes konsultācijas, zvanot uz dienestu pa tālruni, vai sazinoties e-pastā. !  Informācija par dokumentu iesniegšanu elektroniski.

 

  • Rīgas pilsētas pārvalde - Rīga (izņemot lauksaimniecības dzīvnieku novietnes, infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas pasākumus savvaļas dzīvnieku populācijā), Jūrmala (izņemot lauksaimniecības dzīvnieku novietnes, infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas pasākumus savvaļas dzīvnieku populācijā)

 

  • Ziemeļpierīgas pārvalde - Ogres, Salaspils, Ropažu, Garkalnes, Ādažu, Carnikavas, Siguldas, Ķeguma, Lielvārdes, Ikšķiles, Mālpils, Stopiņu, Sējas, Saulkrastu, Alojas, Salacgrīvas, Limbažu, Krimuldas un Inčukalna novadi un Rīga (tikai lauksaimniecības dzīvnieku novietnes, infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas pasākumi savvaļas dzīvnieku sugu populācijā)

  • Rietumpierīgas pārvalde - Tukuma, Jaunpils, Engures, Kandavas, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas un Baldones novadi un Jūrmala (tikai lauksaimniecības dzīvnieku novietnes, infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas pasākumi savvaļas dzīvnieku populācijā)

 

  • Dienvidzemgales pārvalde - Jelgava un Jelgavas novads, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles, Iecavas, Vecumnieku, Dobeles, Auces un Tērvetes novadi

  • Austrumzemgales pārvalde - Jēkabpils un Jēkabpils novads, Neretas, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Kokneses, Aizkraukles, Skrīveru, Salas, Viesītes, Aknīstes un Krustpils novadi

  • Ziemeļvidzemes pārvalde - Valmiera, Smiltenes, Valkas, Strenču, Beverīnas, Burtnieku, Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas, Cēsu, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Raunas, Priekuļu, Amatas, Līgatnes, Pārgaujas un Kocēnu novadi

  • Dienvidkurzemes pārvalde - Pāvilostas, Aizputes, Vaiņodes, Priekules, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Rucavas, Saldus, Brocēnu, Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadi, Liepāja

 

  • Dienvidlatgales pārvalde - Daugavpils un Daugavpils novads, Ilūkstes, Krāslavas, Dagdas, Preiļu, Līvānu, Vārkavas, Aglonas un Riebiņu novadi

  • Ziemeļlatgales pārvalde - Rēzekne un Rēzeknes novads, Viļānu, Ludzas, Zilupes, Ciblas, Kārsavas, Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novadi