Veterinārās uzraudzības departaments

Kristīne Lamberga
Departamenta direktore
 
Tālrunis: 67095260
Kabinets: 309
 
Edvīns Oļševskis
Direktores vietnieks 
 
Tālrunis:  67095240
Kabinets:  308
 
Madara Šķestere
Vecākā referente
 
Tālrunis: 67084623
Kabinets: 305