Kvalitātes kontrole

Kvalitātes kontroles uzdevums ir nepieļaut neapmierinošas kvalitātes produktu ievešanu Eiropas Savienībā.

 

Kontrolei pakļauti:

 

 • Svaigu augļu un dārzeņu atbilstības novērtēšana atbilstoši kvalitātes un klasifikācijas prasībām
 • Apiņu un to produktu kvalitātes kontrole
 • Augu aizsardzības līdzekļu kontrole
 • Augu sēklas materiāla atbilstības kontrole
 • Meža reproduktīvā materiāla kontrole

 

Ievedot Latvijā vai attiecīgajā dalībvalstī svaigus augļus un dārzeņus no trešajām valstīm, tiem jāatbilst Eiropas Savienības standartu prasībām, ko apstiprina marķējums uz attiecīgā produkta iepakojuma.

 

Svaigu augļu un dārzeņu atbilstības novērtēšana atbilstoši kvalitātes un klasifikācijas prasībām

 

Kontrolei pakļauti:

 

 • svaigi augļi un dārzeņi
 • sēnes un rieksti
 

 

 

Apiņu un to produktu kvalitātes kontrole

 

Kontrolei pakļauti:

 

 • apiņu rogas
 • apiņu pulveri un ekstrakti

 

 

Augu aizsardzības līdzekļu kontrole

 

Kontrolei pakļauti:

 

 • ķīmiskie un bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi no trešajām valstīm

 

Latvijā vai attiecīgajā dalībvalstī drīkst ievest reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus vai nereģistrētus ar attiecīgā augu aizsardzības dienesta atļauju. Augu aizsardzības līdzekļiem nepieciešams kvalitāti apliecinošs dokuments un atbilstošs marķējums uz iepakojuma. Augu aizsardzības līdzekļus drīkst ievest komersanti, kuri saņēmuši Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtu speciālo atļauju (licenci) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai.

 

Maksu par kontroli iekasē atbilstoši  Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumu Nr. 681 "Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem"  3. pielikuma 3. punktam.

 

 

Augu sēklas materiāla atbilstības kontrole

 

Latvijā vai attiecīgajā dalībvalstī drīkst ievest sertificētu augu sēklas materiālu un šī materiāla šķirnei jābūt iekļautai Eiropas Savienības kopējā šķirņu katalogā vai Latvijas augu šķirņu katalogā. Sēklas materiālam nepieciešams atbilstošs marķējums uz iepakojuma.

 

Kontrolei pakļautas:

 

 • Lopbarības augu sēklas sējai
 • Graudaugu sēklas sējai
 • Dārzeņu sēklas sējai
 • Eļļas augu un šķiedraugu sēklas sējai
 • Biešu sēklas

 

 

Meža reproduktīvā materiāla kontrole

 

Ievedot Latvijā meža reproduktīvo materiālu nepieciešama Valsts meža dienesta izsniegta atļauja un izcelsmes valsts oficiālas iestādes izsniegts materiāla izcelsmi apliecinošs dokuments.

 

Kontrolei ir pakļauti:

 

 • augi, augu daļas un sēklas, kuri paredzēti izmantot meža atjaunošanai un ieaudzēšanai un kurus ieved no trešajām valstīm

 

 

Normatīvo aktu datu bāzes: