Mājas (istabas) un izmēģinājumu dzīvnieku aizsardzību un labturību reglamentējošie normatīvie akti Latvijā

 

Jomu regulējošie Eiropas Savienības normatīvie akti:

 

 

Konvencijas: