Nr. PVD 2016/03/AK

Atklāts konkurss

Nr. PVD 2016/03/AK

„Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde sadedzināšanas iekārtas darbības nodrošināšanai 2017.gadā”

 

Paziņojums ievietots PVD mājas lapā 26.10.2016. 12.55

Paziņojums publicēts IUB mājas lapā 26.10.2016.

 

Nosaukums:

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90000064301

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV - 1050

Tālruņi:

67095230

Fakss:

67322727

Interneta adrese

www.pvd.gov.lv

Kontaktpersonas:

Jautājumos, kas saistīti ar iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju:

Mareks Bogdanovičs

Tālrunis: 67027166

e-pasts: mareks.bogdanovics@pvd.gov.lv

 

Jautājumos par iepirkuma procedūras norisi:

Sigita Biseniece

Tālrunis: 63713903

e-pasts: sigita.biseniece@pvd.gov.lv,

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

22.11.2016. līdz plkst. 13:00

Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks:

Peldu iela 30, Rīga, 1.stāva konferenču zālē 22.11.2016. plkst. 13:00

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2016/03/AK

 

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājas lapā: 14.12.2016. 09.15

Paziņojums par rezultātiem nosūtīts publicēšanai IUB mājas lapā: 14.12.2016.

 

Līguma nosaukums:

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde sadedzināšanas iekārtas darbības nodrošināšanai 2017.gadā

Līguma izpildītāji vispārīgās vienošanās ietvaros (vērtētā cena par vienu litru marķētās kurināmās dīzeļdegvielas):

SIA „INGRID A” - 0,370523 EUR bez PVN

A/S „VIRŠI-A” - 0,339 EUR bez PVN

SIA “GOTIKA AUTO” - 0,369 EUR bez PVN