Materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti saskarei ar pārtiku

Materiāli un izstrādājumi, kas nonāk saskarē ar pārtiku (MSP)  tiek uzraudzīti gan pārtikas ražošanas, gan pārstrādes, gan izplatīšanas uzņēmumos. 

 

MSP vispārīgās prasības – jābūt ražotiem atbilstīgi labai ražošanas praksei, lai normālos vai paredzamos izmantošanas apstākļos tie nepārnestu uz pārtiku savas sastāvdaļas tādos daudzumos, kas var:

 

 • apdraudēt cilvēku veselību vai
 • radīt nepieņemamas izmaiņas pārtikas produktu sastāvā vai
 • izraisīt organoleptisko īpašību pasliktināšanos

 

MSP grupu saraksts:

 

 • aktīvie un viedie materiāli un izstrādājumi
 • adhezīvi
 • keramika
 • korķis
 • kaučuks
 • stikls
 • jonu apmaiņas sveķi
 • metāli un metālu sakausējumi
 • papīrs un kartons
 • plastmasa
 • tipogrāfijas krāsas
 • reģenerēta celulozes šķiedra
 • silikons
 • tekstilmateriāli
 • akas un pārklājuma materiāli
 • vasks
 • kokmateriāli

 

Prasības attiecas uz MSP, kam gatavu izstrādājumu stāvoklī:

 

 • ir paredzēts saskarties ar pārtiku vai
 • tie jau ir nonākuši saskarē ar pārtiku un ir paredzēti šim mērķim vai
 • ir pamats uzskatīt, ka tie nonāks saskarē ar pārtiku vai pārnesīs savas sastāvdaļas uz pārtiku normālos vai paredzamos lietošanas apstākļos

 

Prasības neattiecas uz:

 

 • materiāliem un izstrādājumiem, kas piegādāti kā senlietas
 • produktu pārseguma vai pārklājuma materiāliem, kas ir pārtikas produkta daļa un var tikt patērēta kopā ar šo produktu (piem., materiāli, kas klāj siera mizu, gatavus gaļas izstrādājumus vai augļus)
 • sabiedriskām vai privātām stacionārām ūdensapgādes iekārtām