Materiālo resursu daļa

Mareks Bogdanovičs
Daļas vadītājs
 
Tālrunis: 67027166
Kabinets: 117
 
Sigita Saleniece
Daļas vadītāja vietniece
 
Tālrunis: 67027598
Kabinets: 117
 
Evija Upmale
Iepirkumu speciāliste
 
Tālrunis: 63713903
Kabinets: 117
 
Marita Sila 
Loģistikas vecākā speciāliste
 
Tālrunis: 67084601
Kabinets: 117 
 
Alberts Jansons
Noliktavas pārzinis
 
Tālrunis: 67084627
Kabinets: 117
 
Rita Gribute
Klientu konsultante
 
Tālrunis: 67084616
Kabinets: 101
 
 
Andris Rake
Ekspeditors
 
Telefons: 67084601
Kabinets: 117
 
Armands Simanovičs
Ekspeditors
 
Telefons: 67027451
Kabinets: 117