Ne-komerciāla lolojumputnu, kas nav mājputni pārvietošana no trešajām valstīm

Importa nosacījumi putniem no Andoras, Farēru salām, Grenlandes, Īslandes, Lihtenšteinas, Monako, Norvēģijas, Sanmarīno, Šveices un Vatikāna valsts ir tādi paši kā ES  valstīm.

 

Imports uzskatāms par nekomerciālu, ja:

 

  • putns ir kopā ar īpašnieku vai personu, kura īpašnieka vārdā ir atbildīga par putnu tā pārvietošanas laikā;
  • to nepārvieto ar mērķi pārdot vai nodot citam īpašniekam, un to skaits nav vairāk par 5;
  • arī situācija, kad putns tiek pārvietots lidmašīnas kravas nodalījumā, un tā īpašnieks atrodas salonā, ir uzskatāma par nekomerciālu pārvietošanu.

 

Lolojumputnu (papagaiļu, kanārijputniņu) dokumentu un identitātes kontroli veic muita lolojumdzīvnieku ievešanas punktos.

 

Savvaļā vai nebrīvē turēto putnu (medību piekūnu, vanagu) dokumentu un identitātes kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests Pāternieku un Terehovas robežkontroles punktos.

 

Putnus var ievest Latvijā, ja trešā valsts iekļauta Komisijas Lēmumā 2007/25/EK.

 

Lūdzam savlaicīgi pārliecināties, vai trešā valsts, no kuras plānojat ievest mājas (istabas) putnu Latvijā, ir iekļauta atļauto valstu sarakstā. Informācija pieejama šeit  

 

Nosacījumi putnu ievešanai:

 

Eiropas Savienība ir noteikusi stingrus lolojumputnu pārvietošanas ierobežojumus no trešajām valstīm saistībā ar īpaši patogēno putnu gripu.

 

Lolojumputnus var ievest:

 

1. ja tie atbilst vienam no šiem noteikumiem:

 

  • 30 dienu pirms izvešanas tie ir izolēti izvešanas vietā trešā valstī , vai
  • putni pēdējo sešu mēnešu laikā un ne vēlāk kā 60 dienas pirms to nosūtīšanas no trešās valsts ir vakcinēti un vismaz vienu reizi revakcinēti pret putnu gripu ar vakcīnu H5, kas apstiprināta attiecīgajai sugai, atbilstīgi ražotāja norādījumiem, vai
  • putni vismaz 10 dienas pirms izvešanas ir bijuši izolēti un tiem veikti testi uz H5N1 antigēnu vai genomu;

 

2. ja putni ir identificējami (jābūt individuālam numuram, kas ļauj noteikt to izcelsmi, kā arī jānorāda identifikācijas sistēma (piemēram, saspiedne, gredzens, mikroshēma, transponderis, krotālija); 

 

3. ja līdzi ir Eiropas Savienības noteiktā parauga veterinārais sertifikāts atbilstoši Komisijas Lēmuma 2010/734/ES pielikumā noteiktajam un īpašnieka vai tā pārstāvja deklarācija  saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2007/25/EK  III pielikumu. 

 

Ievērībai!

 

  • Ja lolojumputns neatbilst prasībām, tas var tikt atgriezts atpakaļ uz izcelsmes valsti, vai izolēts oficiālā uzraudzībā līdz brīdim, kamēr tiks nodrošinātas veselības prasības. Neatbilstību gadījumā izolēšanas izdevumi ir jāsedz īpašniekam, tādēļ, pirms ceļojat, pārbaudiet prasību atbilstību!

 

  • Ja dzīvnieku nevar atgriezt vai izolēt, to var eitanazēt bez finansiālas kompensācijas.