Novietņu uzraudzibas daļa

Maija Irbe
Daļas vadītāja
 
Tālrunis: 67095263
e-pasts: maija.irbe@pvd.gov.lv   
Kabinets: 306
 
Rudīte Vārna
Daļas vadītājas vietniece
 
Tālrunis: 67084619
Kabinets: 303
 
Alda Vizbule
Vecākā eksperte
 
Tālrunis: 67027532
e-pasts:  alda.vizbule@pvd.gov.lv   
Kabinets: 302
 
Sarma Lagzdiņa
Vecākā eksperte
 
Tālrunis: 67095238
Kabinets: 302
 
Tatjana Pastare
Vecākā eksperte
 
Tālrunis: 67084625
Kabinets: 306