Nr. PVD 2016/06/AK

Atklāts konkurss

Nr. PVD 2016/06/AK

„Bioloģiskā preparāta - vakcīnas pret trakumsērgu iegāde un vakcīnas izmešanas iekārtu nodrošināšana 2017. - 2019. gadā”

 

Paziņojums ievietots PVD mājas lapā 05.12.2016. 11.15

Paziņojums par līgumu publicēts IUB mājaslapā 05.12.2016.

 

Nosaukums:

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90000064301

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV - 1050

Tālruņi:

67095230

Fakss:

67322727

Interneta adrese

www.pvd.gov.lv

Kontaktpersonas:

Jautājumos par iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju:

Mārtiņš Seržants

e-pasts: martins.serzants@pvd.gov.lv,

tālr. 67027586

Jautājumos par iepirkuma procedūras norisi:

Sigita Biseniece

e-pasts: sigita.biseniece@pvd.gov.lv,

tālr. 63713903

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

16.01.2017. līdz plkst. 13:00

Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks:

Peldu iela 30, Rīga, 1.stāva konferenču zālē 16.01.2017. plkst. 13:00

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2016/06/AK

 

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājas lapā: 03.03.2017. 14.45

 

Līguma nosaukums:

Bioloģiskā preparāta - vakcīnas pret trakumsērgu iegāde un vakcīnas izmešanas iekārtu nodrošināšana 2017. - 2019. gadā

Līguma izpildītājs:

Bioveta a.s. - cena par vienu vakcīnas devu 0,19 EUR bez PVN