Nr.PVD 2016/07/AK

Atklāts konkurss

Nr. PVD 2016/07/AK

Pretepizootisko pasākumu īstenošana, izmantojot aviotehniku 2017. – 2019.gadam

 

Paziņojums ievietots PVD mājas lapā 15.12.2016. 09.45

Paziņojums par līgumu nosūtīts publicēšanai IUB mājaslapā 13.12.2016.

 

Nosaukums:

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90000064301

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV - 1050

Tālruņi:

67095230

Fakss:

67322727

Interneta adrese

www.pvd.gov.lv

Kontaktpersonas:

Jautājumos par iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju:

Mārtiņš Seržants

e-pasts: martins.serzants@pvd.gov.lv,

tālr. 67027586

Jautājumos par iepirkuma procedūras norisi:

Sigita Biseniece

e-pasts: sigita.biseniece@pvd.gov.lv,

tālr. 63713903

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

26.01.2017. līdz plkst. 13:00

Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks:

Peldu iela 30, Rīga, 1.stāva konferenču zālē 26.01.2017. plkst. 13:00

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2016/07/AK

 

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājas lapā 21.02.2017. 10.15

Paziņojums par rezultātiem nosūtīts IUB publicēšanai 21.02.2017.

 

Līguma nosaukums:

Pretepizootisko pasākumu īstenošana, izmantojot aviotehniku 2017. – 2019.gadam

Līguma izpildītājs:

SIA „Meža īpašnieku konsultatīvais centrs” - cena par
1 (vienu) km2 – 9,79 EUR bez PVN