Nr.PVD 2016/08/AK

Atklāts konkurss

Nr. PVD 2016/08/AK

„Pārtikas un veterinārajā dienestā strādājošo veselības apdrošināšana”

 

Paziņojums ievietots PVD mājas lapā 04.01.2017. 10.25

Eiropas Savienības Oficiālā Vēstnesī datubāzē TED (Tenders Electronic Daily) publicēts 04.01.2017.

 

Nosaukums:

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90000064301

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV - 1050

Tālruņi:

67095230

Fakss:

67322727

Interneta adrese

www.pvd.gov.lv

Kontaktpersonas:

Jautājumos par iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju:

Ieva Alenčika

e-pasts: ieva.alencika@pvd.gov.lv,

tālr. 67084604

Jautājumos par iepirkuma procedūras norisi:

Sigita Biseniece

e-pasts: sigita.biseniece@pvd.gov.lv,

tālr. 63713903

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

14.02.2017. līdz plkst. 13:00

Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks:

Peldu iela 30, Rīga, 1.stāva konferenču zālē 14.02.2017. plkst. 13:00

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2016/08/AK

 

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājas lapā 06.03.2017. 14.25

 

Līguma nosaukums:

Pārtikas un veterinārajā dienestā strādājošo veselības apdrošināšana

Līguma izpildītājs:

AAS “BTA Baltic Insurance Company” par apdrošināšanas prēmiju vienai personai vienam apdrošināšanas periodam
(12 mēnešiem) – 212,64 EUR