Nr. PVD 2017/02/AK

Atklāts konkurss

Nr. PVD 2017/02/AK

„Degvielas iegāde un uzpilde, izmantojot pēcapmaksas kartes”

 

Paziņojums ievietots PVD mājas lapā 27.02.2017. 15.55

Paziņojums publicēts IUB mājas lapā 27.02.2017.

 

Nosaukums:

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90000064301

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV - 1050

Tālruņi:

67095230

Fakss:

67322727

Interneta adrese

www.pvd.gov.lv

Kontaktpersonas:

Jautājumos, kas saistīti ar iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju:

Mareks Bogdanovičs

Tālrunis: 67027166

e-pasts: mareks.bogdanovics@pvd.gov.lv

Jautājumos par iepirkuma procedūras norisi:

Sigita Biseniece

Tālrunis: 63713903

e-pasts: sigita.biseniece@pvd.gov.lv

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

10.04.2017. līdz plkst. 13:00

Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks:

Peldu iela 30, Rīga, 1.stāva konferenču zālē 10.04.2017. plkst. 13:00

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2017/02/AK

 

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājas lapā: 15.08.2017. 10.15

Līguma nosaukums:

Degvielas iegāde un uzpilde, izmantojot pēcapmaksas kartes

Līguma izpildītājs:

1.daļā (Tukums) – SIA „Astarte-Nafta” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 35 440,00 EUR bez PVN;

2.daļā (Pierīga) – SIA “Circle K Latvia” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 47 360,00 EUR bez PVN;

3.daļā (Limbaži) – SIA „Astarte-Nafta” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 8 745,00 EUR bez PVN;

4.daļā (Jēkabpils) – SIA “Latvijas nacionālā naftas kompānija” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 30 855,00 EUR bez PVN;

5.daļā (Aizkraukle) – SIA “Latvijas nacionālā naftas kompānija” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 8 760,00 EUR bez PVN;

6.daļā (Jelgava) – SIA “Latvijas nacionālā naftas kompānija” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 39 400,00 EUR bez PVN;

7.daļā (Bauska) – A/S “VIADA Baltija” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 8 870,00 EUR bez PVN;

8.daļā (Dobele) – A/S „Astarte-Nafta” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 8 765,00 EUR bez PVN;

9.daļā (Valmiera) – A/S “VIADA Baltija” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 38 940,00 EUR bez PVN;

10.daļā (Cēsis) – A/S “VIADA Baltija” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 8 870,00 EUR bez PVN;

11.daļā (Gulbene) – A/S “VIADA Baltija” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 34 355,00 EUR bez PVN;

12.daļā (Madona) – A/S “VIADA Baltija” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 8 870,00 EUR bez PVN;

13.daļā (Alūksne) – A/S „VIRŠI-A” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 8 740,00 EUR bez PVN;

14.daļā (Talsi) – SIA “Neste Latvija” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 35 275,00 EUR bez PVN;

15.daļā (Ventspils) – A/S „Astarte-Nafta” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 8 860,00 EUR bez PVN;

16.daļā (Liepāja) – A/S “VIADA Baltija” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 35 260,00 EUR bez PVN;

17.daļā (Saldus) – SIA “Neste Latvija” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 8 770,00 EUR bez PVN;

18.daļā (Kuldīga) – A/S “VIADA Baltija” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 8 870,00 EUR bez PVN;

19.daļā (Rēzekne) – A/S “VIADA Baltija” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 39 745,00 EUR bez PVN;

20.daļā (Ludza) – SIA “Latvijas nacionālā naftas kompānija” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 9 627,00 EUR bez PVN;

21.daļā (Balvi) – A/S “VIADA Baltija” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 8 720,00 EUR bez PVN;

22.daļā (Daugavpils) – SIA “Latvijas nacionālā naftas kompānija” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 54 995,00 EUR bez PVN;

23.daļā (Preiļi) – A/S „Astarte-Nafta” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 11 303,00 EUR bez PVN;

24.daļā (Krāslava) – SIA “Latvijas nacionālā naftas kompānija” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 11 271,00 EUR bez PVN;

25.daļā (Rīga) – SIA “Circle K Latvia” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 26 490,00 EUR bez PVN;

26.daļā (Centrālais aparāts) – SIA “Circle K Latvia” par finanšu piedāvājumā vērtēto cenu 135 600,00 EUR bez PVN.

 

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 2.punktu, paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkumu uzraudzības birojam tiks nosūtīts 10 (desmit) darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas.