Nr. PVD 2017/05/AK

Atklāts konkurss

Nr. PVD 2017/05/AK

Automobiļu piegāde Pārtikas un veterinārajam dienestam

 

Paziņojums ievietots PVD mājaslapā 09.06.2017. 16.25

Paziņojums par līgumu iesniegts publicēšanai IUB mājaslapā 08.06.2017.

 

Nosaukums:

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90000064301

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV - 1050

Tālruņi:

67095230

Fakss:

67322727

Interneta adrese

www.pvd.gov.lv

Kontaktpersonas:

Jautājumos par iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju:

Mareks Bogdanovičs

e-pasts: mareks.bogdanovics@pvd.gov.lv,

tālr. 67027166

Jautājumos par iepirkuma procedūras norisi:

Sigita Biseniece

e-pasts: sigita.biseniece@pvd.gov.lv,

tālr. 63713903

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

19.07.2017. līdz plkst. 13:00

Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks:

Peldu iela 30, Rīga, 1.stāva konferenču zālē 19.07.2017. plkst. 13:00

Nolikums

Pieteikums, 1.pielikums

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu, 2.pielikums

Tehniskā specifikācija, 3.pielikums

Finanšu piedāvājums, 4.pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras Nr. PVD 2017/05/AK nolikumā

Paziņojums ievietots PVD mājaslapā 12.07.2017. 11.10

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam 11.07.2017.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

01.08.2017. līdz plkst. 13:00

Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks:

Peldu iela 30, Rīga, 1.stāva konferenču zālē 01.08.2017. plkst. 13:00

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM

Tehniskā specifikācija ar grozījumiem, 3.pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2017/05/AK

 

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājaslapā: 09.08.2017. 11.50

 

 

Iepirkuma procedūras nosaukums:

Automobiļu piegāde Pārtikas un veterinārajam dienestam

Līguma izpildītājs:

SIA “Moller Auto”, cena par 1 automobili
18 890,00 EUR bez PVN

Ziņojums

(pievienots 14.08.2017. plkst. 16.30)

Līgums ((pievienots 01.09.2017. 15.05.)