Nr. PVD 2017/06/AK

Atklāts konkurss

Nr. PVD 2017/06/AK

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde sadedzināšanas iekārtas darbības nodrošināšanai

 

Paziņojums ievietots PVD mājaslapā 26.06.2017. 12.45

Paziņojums par līgumu iesniegts publicēšanai IUB mājaslapā 22.06.2017.

 

Nosaukums:

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90000064301

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV - 1050

Tālruņi:

67095230

Fakss:

67322727

Interneta adrese

www.pvd.gov.lv

Kontaktpersonas:

Jautājumos par iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju:

Mareks Bogdanovičs

e-pasts: mareks.bogdanovics@pvd.gov.lv,

tālr. 67027166

Jautājumos par iepirkuma procedūras norisi:

Sigita Biseniece

e-pasts: sigita.biseniece@pvd.gov.lv,

tālr. 63713903

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

03.08.2017. līdz plkst. 13:00

Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks:

Peldu iela 30, Rīga, 1.stāva konferenču zālē 03.08.2017. plkst. 13:00

Nolikums 

Pieteikums, 1.pielikums 

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu, 2.pielikums 

Tehniskā specifikācija, 3.pielikums 

Finanšu piedāvājums, 4.pielikums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2017/06/AK

 

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājaslapā: 21.08.2017. 15.30

 

Līguma nosaukums:

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde sadedzināšanas iekārtas darbības nodrošināšanai

Līguma izpildītāji vispārīgās vienošanās ietvaros (vērtētā cena par vienu litru marķētās kurināmās dīzeļdegvielas):

SIA „INGRID A” - 0,480716 EUR bez PVN

SIA „Euro Energo Company” - 0,453 EUR bez PVN

SIA “D & P” - 0,43593 EUR bez PVN

Ziņojums (pievienots 25.08.2017. 14.05.)

Vispārīgā vienošanās (pievienota 27.09.2017. 12.50)

Iepirkuma līgums

Iepirkuma līgums

Iepirkuma līgums