Nr. PVD2017/01/AK

Atklāts konkurss

Nr. PVD 2017/01/AK

„Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu transportēšana uz to likvidēšanas vietām”

 

Paziņojums ievietots PVD mājas lapā 28.02.2017. 10.45

Paziņojums publicēts IUB mājas lapā 28.02.2017.

 

Nosaukums:

Pārtikas un veterinārais dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90000064301

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV - 1050

Tālruņi:

67095230

Fakss:

67322727

Interneta adrese

www.pvd.gov.lv

Kontaktpersonas:

Jautājumos, kas saistīti ar iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju:

Mārtiņš Seržants

Tālrunis: 67027586

e-pasts: martins.serzants@pvd.gov.lv

Jautājumos par iepirkuma procedūras norisi:

Sigita Biseniece

Tālrunis: 63713903

e-pasts: sigita.biseniece@pvd.gov.lv

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

24.03.2017. līdz plkst. 13:00

Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks:

Peldu iela 30, Rīga, 1.stāva konferenču zālē 24.03.2017. plkst. 13:00

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums – precizējums par piedāvājumu iesniegšanas termiņu un atvēršanas sanāksmes norises laiku!

 

 

Atklāts konkurss

Nr. PVD 2017/01/AK

„Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu transportēšana uz to likvidēšanas vietām”

 

Paziņojums ievietots PVD mājas lapā 24.03.2017. 12.55

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš saskaņā ar 28.02.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja interneta vietnē publicēto Paziņojumu par līgumu:

27.03.2017. līdz plkst. 13:00

Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks saskaņā ar 28.02.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja interneta vietnē publicēto Paziņojumu par līgumu:

Peldu iela 30, Rīga, 1.stāva konferenču zālē 27.03.2017. plkst. 13:00

Paziņojums par līgumu

https://pvs.iub.gov.lv/show/486241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2017/01/AK

 

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājas lapā: 27.04.2017. 13.55

 

 

Līguma nosaukums:

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu transportēšana uz to likvidēšanas vietām

Līguma izpildītājs:

AS „HANSE HOLDING”, cena par 1 (vienu) km – 2,48 EUR bez PVN

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 2.punktu, paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkumu uzraudzības birojam tiks nosūtīts 10 (desmit) darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

 

 

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2017/01/AK

 

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājas lapā: 17.07.2017. 09.35

 

Ņemot vērā, ka 2017.gada 25.aprīļa lēmumā par uzvarētāju atzītais pretendents
AS “HANSE HOLDING” atteicās slēgt līgumu par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu transportēšanu, iepirkuma komisija 2017.gada 13.jūlijā pieņēma jaunu lēmumu.

 

Līguma nosaukums:

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu transportēšana uz to likvidēšanas vietām

Līguma izpildītājs:

SIA „BALTIC TRADE”, cena par 1 (vienu) km – 2,52 EUR bez PVN

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 2.punktu, paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkumu uzraudzības birojam tiks nosūtīts 10 (desmit) darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas.