Nr.PVD2017/03/AK

Atklāts konkurss

Nr. PVD 2017/03/AK

Automobiļu piegāde Pārtikas un veterinārajam dienestam

 

Paziņojums ievietots PVD mājaslapā 12.04.2017. 15.35

Paziņojums par līgumu iesniegts publicēšanai IUB mājas lapā 10.04.2017.

 

Nosaukums:

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90000064301

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV - 1050

Tālruņi:

67095230

Fakss:

67322727

Interneta adrese

www.pvd.gov.lv

Kontaktpersonas:

Jautājumos par iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju:

Mareks Bogdanovičs

e-pasts: mareks.bogdanovics@pvd.gov.lv,

tālr. 67027166

Jautājumos par iepirkuma procedūras norisi:

Sigita Biseniece

e-pasts: sigita.biseniece@pvd.gov.lv,

tālr. 63713903

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

19.05.2017. līdz plkst. 13:00

Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks:

Peldu iela 30, Rīga, 1.stāva konferenču zālē 19.05.2017. plkst. 13:00

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTĀCIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2017/03/AK

 

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājas lapā: 08.06.2017. 12.40

 

 

Iepirkuma procedūras nosaukums:

Automobiļu piegāde Pārtikas un veterinārajam dienestam

Līguma izpildītājs:

2017.gada 6.jūnijā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta trešo daļu un 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.4.punktu, pieņemts lēmums izbeigt izsludināto iepirkuma procedūru, jo iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi

Ziņojums

(pievienots 13.06.2017. 15.50.)