Nr. PVD2017/04/AK

Atklāts konkurss

Nr. PVD 2017/04/AK

„Vakcīnas pret Salmonella Enteritidis vistām (Gallus gallus) iegāde 2017.gada rudenī un 2018.gadā

 

Paziņojums ievietots PVD mājaslapā 21.06.2017. 10.05

Paziņojums par līgumu iesniegts publicēšanai IUB mājaslapā 16.06.2017.

 

Nosaukums:

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90000064301

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV - 1050

Tālruņi:

67095230

Fakss:

67322727

Interneta adrese

www.pvd.gov.lv

Kontaktpersonas:

Jautājumos par iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju:

Madara Stinka

e-pasts: madara.stinka@pvd.gov.lv,

Tālr. 67095239

Jautājumos par iepirkuma procedūras norisi:

Sigita Biseniece

e-pasts: sigita.biseniece@pvd.gov.lv,

Tālr. 63713903

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

27.07.2017. līdz plkst. 13:00

Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks:

Peldu iela 30, Rīga, 1.stāva konferenču zālē 27.07.2017. plkst. 13:00

Nolikums

Pieteikums, 1.pielikums

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu, 2.pielikums

Tehniskā specifikācija, 3.pielikums

Finanšu piedāvājums, 4.pielikums

Jautājumi un atbildes 14.07.2017. (informācija ievietota 15.40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums

par grozījumiem iepirkuma procedūras Nr. PVD 2017/03/AK nolikumā

 

Paziņojums ievietots PVD mājaslapā 26.07.2017. 16.20

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam 25.07.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

16.08.2017. līdz plkst. 13:00

Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks:

Peldu iela 30, Rīga, 1.stāva konferenču zālē 16.08.2017. plkst. 13:00

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM 

Tehniskā specifikācija ar grozījumiem, 3.pielikums 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2017/04/AK

 

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājaslapā: 24.08.2017. plkst. 9.20

Līguma nosaukums:

Vakcīnas pret Salmonella Enteritidis vistām (Gallus gallus) iegāde 2017.gada rudenī un 2018.gadā

Līguma izpildītājs:

 

A/S „Balticovo” - cena par vienu vakcīnas devu 0,0248325 EUR bez PVN

Ziņojums

(pievienots 28.08.2017. plkst.12.15.)

Līgums 

(pievienots 17.10.2017. plkst.11.10)