Olu šķirošanas un iepakošanas, olu produktu ražošanas uzņēmumos

Latvijas Republikas nrmatīvie akti:

 

 

 Eiropas Savienības normatīvie akti: