Par degvielas iegādi un uzpildi, izmantojot pēcapmaksas kartes, Preiļu pilsētā un Ludzas pilsētā

Nr. PVD 2011/05 Ie

„Par degvielas iegādi un uzpildi, izmantojot pēcapmaksas kartes, Preiļu pilsētā un Ludzas pilsētā”

Reģistrācijas datums IUB mājas lapā 23.08.2011.

Ievietošanas datums PVD mājas lapā 23.08.2011.

Nosaukums:

LR Pārtikas un veterinārais dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90000064301

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV - 1050

Tālruņi:

67095230

Fakss :

67322727

Interneta adrese

www.pvd.gov.lv

Kontaktpersonas:

Mareks Bogdanovičs – jautājumos par iepirkuma tehnisko specifikāciju

Inga Kaļinovska – jautājumos par iepirkuma procedūras norisi

Tālrunis:

67027166; 67027598

E-pasts:

mareks.bogdanovics@pvd.gov.lv

inga.kalinovska@pvd.gov.lv

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 

08.09.2011. līdz 13:00

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2011/05 Ie

Paziņojuma par noslēgto līgumu publicēšanas datums IUB mājas lapā: 26.09.2011.

Informācijas ievietošanas datums PVD mājas lapā: 26.09.2011.

Līguma nosaukums:

Degvielas iegāde un uzpilde, izmantojot pēcapmaksas kartes, Preiļu pilsētā un Ludzas pilsētā.

Līguma izpildītājs:

1.daļa - Ludza – SIA „RusLatNafta” par piedāvāto cenu – 7140.00 Ls bez PVN;

2.daļa - Preiļi – SIA „RusLatNafta” par piedāvāto cenu – 7160.00 Ls bez PVN