PVD nodarbinātie, to atalgojums un budžeta izdevumi

Pārtikas un veterinārā dienesta darbības galvenais mērķis ir nodrošināt nekaitīgas un drošas pārtikas apriti Latvijā. Šī mērķa sasniegšanai dienestā ir nodarbināti nedaudz vairāk kā 600 darbinieku, no kuriem lielākā daļa ir PVD pārvaldēs strādājošie inspektori, kuri ikdienā veic pārtikas ražošanas, izplatīšanas un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, dzīvnieku novietņu un saimniecību pārbaudes un inspektori, kuri kontrolē kravas Eiropas Savienības ārējos robežkontroles punktos. Pārējie darbinieki, kas plāno, vada un koordinē valsts pārtikas un veterināro uzraudzību, kā arī nodrošina atbalsta funkcijas dienestā strādājošajiem, ir nodarbināti PVD centrālajā aparātā. Vairāk par PVD darbības jomām skatīt šeit.