Par paraugu noņemšanu savvaļas ūdensputniem putnu gripas monitoringa programmas ietvaros Nr. PVD 2011/02 Ie

Nr. PVD 2011/02 Ie

Par paraugu noņemšanu savvaļas ūdensputniem putnu gripas monitoringa programmas ietvaros

Reģistrācijas datums IUB mājas lapā 05.04.2011.

Ievietošanas datums PVD mājas lapā 05.04.2011.

Nosaukums:

Pārtikas un veterinārais dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90000064301

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV - 1050

Tālruņi:

67095230

Fakss :

67322727

Kontaktpersonas:

Jautājumos, kas saistīti ar iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju:

PVD Veterinārās uzraudzības departamenta direktores vietnieks

Edvīns Oļševskis

Peldu iela 30, 307.kabinets, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67095240

e-pasts: edvins.olsevskis@pvd.gov.lv

Jautājumos par iepirkuma procedūras norisi-

PVD Administratīvā departamenta Materiālo resursu daļas vadītāja vietniece (juridiskajos jautājumos)

Inga Kaļinovska

Tel. 67027598,

e-pasts: inga.kalinovska@pvd.gov.lv

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

18.04.2011. līdz plkst.13:00

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2011/02 Ie

Informātīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publicēšanas datums IUB mājas lapā: 28.04.2011.

Informācijas ievietošanas datums PVD mājas lapā: 28.04.2011.

 

Līguma nosaukums:

Paraugu noņemšanas savvaļas ūdensputniem putnu gripas monitoringa programmas ietvaros

Līguma izpildītājs:

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts”

Kopējā līgumcena:

6000.00 Ls (bez PVN)