Par veidlapu iegādi Pārtikas un veterinārā dienesta vajadzībām

Par veidlapu iegādi Pārtikas un veterinārā dienesta vajadzībām

Nr. PVD 2011/01 Ie

Reģistrācijas datums IUB mājas lapā 03.03.2011.

Ievietošanas datums PVD mājas lapā 03.03.2011.

 

Nosaukums:

Pārtikas un veterinārais dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90000064301

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV - 1050

Tālruņi:

67095230

Fakss :

67322727

Kontaktpersonas:

Jautājumos, kas saistīti ar iepirkuma priekšmeta

tehnisko specifikāciju:

PVD Administratīvā departamenta Materiālo resursu daļas Loģistikas vecākā speciāliste

Inese Eglīte

Peldu iela 30, 117.kabinets, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67084601

e-pasts: inese.eglite@pvd.gov.lv

Jautājumos par iepirkuma procedūras norisi-

PVD Administratīvā departamenta Materiālo resursu daļas vadītāja vietniece (juridiskajos jautājumos)

Inga Kaļinovska

Tel. 67027598,

e-pasts: inga.kalinovska@pvd.gov.lv

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

14.03.2011. līdz plkst.13:00

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

 

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2011/01 Ie

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publicēšanas datums IUB: 10.05.2011.

Informācijas ievietošanas datums PVD mājas lapā: 10.05.2011.

 

Līguma nosaukums:

Veidlapu iegāde pārtikas un veterinārā dienesta vajadzībām

Līguma izpildītāji:

1. daļā - SIA „Alex Printing office” par piedāvāto cenu 1274.00 Ls (bez PVN);

2. daļā - SIA „Alex Printing office” par piedāvāto cenu 10209.00 Ls (bez PVN);

3. daļā - SIA „Alex Printing office” par piedāvāto cenu 5100.00 Ls (bez PVN).