Pārtikas izplatīšanas uzraudzība

Pārtikas izplatīšanas uzņēmumu grupā ietilpst:

 

  • pārtikas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumi
  • sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi

 

Veicot pārbaudes pārtikas tirdzniecības uzņēmumos, Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori pārliecinās, vai uzņēmumi savā darbībā ievēro higiēnas prasības, vai pārtikas produkti tiek uzglabāti atbilstoši tam, kā to paredzējis un norādījis produktu ražotājs, vai pārtikas produkti ir atbilstoši marķēti, vai netiek izplatīta nederīga pārtika - bojāta vai ar beigušos derīguma termiņu. Ja tiek konstatēti pārkāpumi, PVD inspektors pieņem lēmumu par tālāko rīcību - vai nu aptur pārtikas izplatīšanu līdz neatbilstību novēršanai, vai nu uzdod to izņemt no tirdzniecības vispār, kā arī lemj par uzņēmumam piemērojamo sodu.

 

Ikviens iedzīvotājs, pamanot iespējamus pārkāpumus pārtikas tirdzniecības vietā, var par to ziņot Pārtikas un veterinārajam dienestam, vai nu zvanot uz sava reģiona PVD pārvaldi, nosūtot pārvaldei e-pastu vai arī zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju - 67027402. Piesakot sūdzību, jānosauc tirdzniecības vietas (piemēram, veikala) nosaukums, adrese (obligāti - pilsēta un iela), kā arī īsumā jāraksturo iespējamais pārkāpums. PVD pārbauda visas saņemtās sūdzības.