Ne-dzīvnieku izcelsmes pārtikas kontrole

Pārtikas un veterinārais dienests robežkontroli neveic, ja:
 
 • preces tiek vestas tranzītā no vienas trešās valsts uz citu trešo valsti;
 • preces tiek eksportētas uz trešo valsti;
 • preču kontroli ir veikusi citas dalībvalsts kompetentā iestāde;
 • preces ir daļa no pasažieru personīgās bagāžas un paredzētas personīgam patēriņam;
 • preču sūtījums paredzēts fiziskām personām un preces nav paredzēts laist tirgū;
 • preces atrodas starptautiskajā satiksmē iesaistītos transportlīdzekļos, kurus neizkrauj, un tās ir paredzētas apkalpes locekļu un pasažieru patēriņam;
 • preču svars nepārsniedz 30 kilogramus un preces ir:
  • tirdzniecības vai laboratorijas paraugi vai izstādes eksponāti, kuri nav paredzēti laišanai tirgū;
  • paredzētas zinātniskiem mērķiem;
 • preču nosūtītājs ir Eiropas Ekonomikas zonas vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts.
 
Pārējos gadījumos uz robežas tiek veikta:
 
 • 100% dokumentālā kontrole un
 • identitātes un fiziskā kontrole:
  • augsta riska nedzīvnieku izcelsmes produktiem ar biežumu, kas noteikts ES normatīvajos aktos;
  • pārējiem nedzīvnieku izcelsmes produktiem, balstoties uz riska analīzi.
 
Pārtikas nekaitīguma kontrolei pakļauti visi pārtikas produkti tsk:
 
1) Svaigi augļi, dārzeņi, ēdamie augi, sēnes un izstrādājumi no tiem
2) Graudaugi, pākšaugi, eļļas augu sēklas un izstrādājumi no tiem
3) Rieksti, zemesrieksti un izstrādājumi no tiem
4) Tēja, kafija, kakao, cukurs un sāls
5) Bezalkoholiskie dzērieni, t.sk. sulas un nektāri
6) Pudelēs iepildītais dzeramais ūdens un minerālūdens
7) Alkoholiskie dzērieni
8) Maisījumi zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem
9) Apstrādātu graudaugu pārtika un bērnu pārtika
10) Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika
11) Pilnīgi uztura aizstājēji svara kontrolei
12) Uztura bagātinātāji
13) Bioloģiskās lauksaimniecības pārtika
14) Jaunā pārtika (pārtika, kas nav plaši lietota ES pirms 15.05.1997)
15) Ģenētiski modificēta pārtika
16) Pārtikas piedevas
17) Pārtikas aromatizētāji
18) Izejvielas, kas nav dzīvnieku izcelsmes, pārtikas ražošanai

 

Lai no trešajām valstīm varētu ievest nedzīvnieku izcelsmes pārtiku:
 
1. Latvijā reģistrētam uzņēmumam nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā. Reģistrācija nepieciešama gan importētājam, gan saņēmējam, gan arī transportētājam. Ja uzņēmums jau ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā un importēšana vai pārvadāšana ir jauns papildus darbības veids, tad par to ir jāinformē attiecīgo Pārtikas un veterinārā dienesta pārvaldi, lai tiktu veiktas izmaņas reģistrā.
 
 
​2. Bioloģiskās lauksaimniecības produktu ievešanā iesaistītiem uzņēmumiem (importētājam, saņēmējam) jābūt reģistrētiem un uzraudzītiem kādā no apstiprinātām kontroles institūcijām bioloģiskās lauksaimniecības jomā.
 
Importētājiem jāpārliecinās, ka viņu preces ir nekaitīgas, pirms tās tiek pirktas no ražotājiem un importētas.
 
Jāievēro normatīvie akti pārtikas nekaitīguma un marķēšanas jomā.
 
3. Importa nosacījumi:
 
Nedzīvnieku izcelsmes produktu, kuriem risks ir zems, ievešanai ES nav stingru prasību attiecībā uz robežas uzrādāmo dokumentāciju. Jābūt vismaz komercdokumentiem. Pēc pavaddokumentos (INVOICE) sniegtās informācijas, precei ir jābūt identificējamai (nosūtītājs (ražotājs), saņēmējs, produkta izcelsme, daudzums, cita saistošā informācija. Ievedot zema riska nedzīvnieku izcelsmes produktus, importētājam ir jābūt PVD pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu reģistrā. Tāpat arī ir jāveic iepriekšējā paziņošana.

 

Sūtījumu kontroles apmaksa saskaņā ar 17.12.2019. MK noteikumiem Nr. 681 “Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem”.