Pārtikas nekaitīguma kontrole

Pārtikas importa robežkontroles uzdevums ir nepieļaut patērētāju veselībai un dzīvībai kaitīgas un bīstamas produkcijas ievešanu no trešajām valstīm (valstis, kas nav Eiropas Savienības valstis). 
 
Ievedot pārtikas produktus no trešajām valstīm, PVD novērtē pārtikas produktu nekaitīgumu, klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma (tai skaitā ģeogrāfiskās norādes un aizsargātie cilmes nosaukumi, bioloģiskās lauksaimniecības norādes) atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 
Eksporta un tranzīta kravām uz trešajām valstīm Pārtikas un veterinārais dienests kontroli neveic.
 
Pārtikas nekaitīguma kontrolei pakļauti šādi produkti:
 
1) Svaigi augļi, dārzeņi, ēdamie augi, sēnes un izstrādājumi no tiem
2) Graudaugi, pākšaugi, eļļas augu sēklas un izstrādājumi no tiem
3) Rieksti, zemesrieksti un izstrādājumi no tiem
4) Tēja, kafija, kakao, cukurs un sāls
5) Bezalkoholiskie dzērieni, t.sk. sulas un nektāri
6) Pudelēs iepildītais dzeramais ūdens un minerālūdens
7) Alkoholiskie dzērieni
8) Diētiskā pārtika, t.sk. zīdaiņu un mazu bērnu pārtika
9) Uztura bagātinātāji
10) Bioloģiskās lauksaimniecības pārtika
11) Jaunā pārtika (pārtika, kas nav plaši lietota ES pirms 15.05.1997)
12) Ģenētiski modificēta pārtika
13) Pārtikas piedevas
14) Pārtikas aromatizētāji
15) Izejvielas, kas nav dzīvnieku izcelsmes, pārtikas ražošanai
 
Lai no trešajām valstīm varētu ievest iepriekš minētās preces:
 
1. Uzņēmuma (LV importētāja, LV pārvadātāja) reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā (vienreizējais pasākums, kas jāveic, iesaistoties pārtikas apritē). To nosaka:
 
 
​2. Uzņēmuma (LV importētāja, trešās valsts preču saņēmēja) reģistrācija kādā no kontroles institūcijām, ja importējamie produkti ir bioloģiskās lauksaimniecības produkti.
 
 
3. Importa nosacījumi: