Pārtikas produktu reģistrācijas daļa

Diāna Birkenfelde
Daļas vadītāja
 
Tālrunis:  67084607
Kabinets:  608
 
Anda Solovjova
Daļas vadītājas vietniece
 
Tālrunis:  67084609
Kabinets:  608
 
Lauris Mellēns
Vecākais eksperts 
 
Tālrunis: 63713935
Kabinets: 607
 
Anita Vīksniņa
Eksperte
 
Tālrunis: 67084609
Kabinets: 607
 
Ingrīda Dzintare
Eksperte
 
Tālrunis: 63713935
Kabinets: 607
 
Gunta Auziņa
Eksperte
 
Tālrunis: 63713935
Kabinets: 607
 
Patrīcija Vainovska
Eksperte
 
Tālrunis: 67084609
Kabinets: 607
 
Ieva Rāzna
Vecākā referente
 
Tālrunis: 67095271
Kabinets: 607
 
Pārtikas produktu reģistrācijas daļas e-pasts - nrd@pvd.gov.lv
 
Tālrunis, lai pieteiktos konsultācijām - 67095271