Pārtikas un veterinārajā dienestā strādājošo veselības apdrošināšana Nr. PVD 2014/01 SP

Sarunu procedūra

Nr. PVD 2014/01 SP

„Pārtikas un veterinārajā dienestā strādājošo veselības apdrošināšana”

Ievietošanas datums PVD mājas lapā 13.02.2014.

Nosaukums:

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90000064301

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV - 1050

Tālruņi:

67095230

Fakss :

67322727

Interneta adrese

www.pvd.gov.lv

Kontaktpersonas:

Jautājumos par iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju:

Linda Aršauska,

e-pasts: linda.arsauska@pvd.gov.lv,

tel. 67027598

Jautājumos par iepirkuma procedūras norisi:

Egils Ābeltiņš,

e-pasts: egils.abeltins@pvd.gov.lv ,

tel. 67027598

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

24.02.2014. līdz plkst. 10:00

Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks:

Peldu iela 30, Rīga, 1.stāva konferenču zālē 24.02.2014. plkst. 10:00

Sarunu procedūras pamatojums:

Ņemot vērā to, ka atklātam konkursam Nr. PVD 2013/08/AK „Pārtikas un veterinārajā dienestā strādājošo veselības apdrošināšana” netika iesniegts neviens piedāvājums, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu konkursu izbeigt bez rezultāta un saskaņā ar PIL 63.panta pirmās daļas 1.punktu, un neveicot būtiskas izmaiņas prasībās, kas saistītas ar līguma izpildi, rīkot sarunu procedūru.

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

Jautājumi un atbildes

 

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM 

 

Nr. PVD 2014/01 SP

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājas lapā: 06.03.2014.

Paziņojums par rezultātiem publicēts IUB mājas lapā: 06.03.2014.

Līguma nosaukums:

Pārtikas un veterinārājā dienestā strādājošo veselības apdrošināšana

Līguma izpildītājs

BTA Insurance Company SE

Līgumcena:

Apdrošināšanas prēmija vienai personai vienam apdrošināšanas periodam (12 mēnešiem) – EUR 212.00 bez PVN.