Pārvadātāja atļauja

Pārvadātāja atļauja ir nepieciešama katram, kurš veic pārvadājumus saimnieciskos nolūkos (pārvadāšana, kas tieši vai netieši ietver vai ir vērsta uz materiāla labuma gūšanu).

 

Atkarībā no pārvadājuma ilguma pārvadātāja atļauja var būt:

 

  • Pārvadātāja atļauja tuviem pārvadājumiem (TIPS 1) - dzīvnieku pārvadātāja atļauja, kas apliecina atļauju pārvadāt dzīvniekus līdz 8 stundām saskaņā ar Regulas (EK) 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā prasībām;
  • Pārvadātāja atļauja tāliem pārvadājumiem (TIPS 2) - dzīvnieku pārvadātāja atļauja, kas apliecina atļauju pārvadāt dzīvniekus līdz un virs 8 stundām, saskaņā ar Regulas (EK) 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā prasībām.

 

Pārvadātāja atļauja nav nepieciešama, ja dzīvniekus pārvadā attālumā līdz 65 km no izbraukšanas vietas līdz galamērķa vietai.

 

Pieteikties un saņemt pārvadātāja atļauju var Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā vai tās filiālē.

 

Lai saņemtu pārvadātāja atļauju ir nepieciešams:

 

 

Pārvadātāja atļauja ir derīga ne ilgāk kā 5 gadus no izdošanas dienas. Atļaujas darbību var atsaukt vai apturēt, pamatojoties uz normatīvo aktu prasību pārkāpumiem.

 

Pārvadātāja atļauja, kas saņemta jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī, ir derīga visā Eiropas Savienības teritorijā.

 

Pārvadājot dzīvniekus, pārvadātāja atļaujai vai tās kopijai jābūt transporta līdzeklī. Tā jāuzrada kompetentās iestādes pārstāvim, kurš ir pilnvarots veikt pārbaudi.

 

Ziņošana par izmaiņām attiecībā uz pārvadātāja atļauju

 

Pārvadātāja pienākums ziņot Pārtikas un veterinārajam dienestam par jebkuram izmaiņām, attiecībā uz pārvadātāja atļauju, ne vēlāk kā 15 darbadienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu dienas.

 

Piemēram:

 

  • ja ir izmaiņas transporta līdzekļu vai dzīvnieku pavadoņu/autovadītāju sastāvā;
  • ja dzīvnieku pārvadāšanai uzsāk izmantot transporta līdzekli, kuru nav novērtējis Pārtikas un veterinārais dienests.