Oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšana un ārkārtas pasākumi

Daži produkti, kas nav dzīvnieku izcelsmes produkti, augsta piesārņojuma riska dēļ ir pakļauti pagaidu pastiprinātai kontrolei, vai tā ievešana vispār aizliegta.
 
Precīzi produktu un valsts saraksti, ka arī riski noteikti Regulas 2019/1793 I un II pielikumā, bet ar kopsavilkumu par šajā un citās regulūs noteikto pastiprināto kontroli var iepazīties šeit - Pastiprinātai kontrolei pakļautie produkti, kontroles biežums (ar paraugu izmeklēšanu) un viena parauga testēšanas izmaksas
 
Produktu saraksts tiks aktualizēts 2 reizes gadā, vai biežāk, ja būs nepieciešams.
 
 
I un II pielikumā minēto saldētu vai atdzesētu pārtiku un barību, kas nav dzīvnieku izcelsmes, nevarēs ievest caur PVD kontroles punktiem “Silene”, “Latvijas pasts” un caur “Liepājas osta”  nevarēs ievest pārtiku, kas nav dzīvnieku izcelsmes ar jebkuru temperatūras režīmu.
 
PVD inspektori robežkontroles punktā kravām ņems paraugus atbilstoši noteiktajam regulā biežumam.
 
Krava tiks aizturēta robežkontroles punktā līdz testēšanas rezultātu saņemšanai.
 
Papildus izmaksas par laboratorisko testēšanu atkarīga no analizējamā radītāja, ko testē oficiālā laboratorija (zinātniskais institūts BIOR).
 
Regula 2019/1793 neattiecas uz pārtikas un barības sūtījumiem (izņemot aizliegtos, kas minēti 11.a) pantā), ja to masa nepārsniedz 30 kg un:
 
  • tos nosūta kā tirdzniecības paraugus, laboratorijas paraugus vai izstāžu eksponātus un tos nav paredzēts laist tirgū;
  • tie ir pasažieru personiskajā bagāžā un ir paredzēti privātam patēriņam vai lietošanai;
  • tie ir fiziskām personām nekomerciālie sūtījumi, kurus nav paredzēts laist tirgū;
  • tie ir zinātniskiem mērķiem paredzētas pārtikas un barības sūtījumi,
 
Tāpat Regula 2019/1793 neattiecas uz pārtiku un barību, kas atrodas starptautiskā transportlīdzeklī, nav paredzēta izkraušanai, un ir paredzēta apkalpes un pasažieru patēriņam.