Pastiprināta importa kontrole

Daži ne-dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti augsta piesārņojuma riska dēļ ir pakļauti pastiprinātai kontrolei. Precīzi produktu un valstu saraksti, ka arī riski noteikti Regulas 669/2009 I pielikumāProduktu saraksts tiek aktualizēts 2 reizes gadā.

 

PVD inspektori robežkontroles punktā kravām ņems paraugus atbilstoši noteiktajam regulā. 

 

Krava tiks aizturēta robežkontroles punktā līdz testēšanas rezultātu saņemšanai.

 
Papildus izmaksas par laboratorisko testēšanu atkarīga no analizējamā radītāja, ko testē oficiālā laboratorija (Zinātniskais institūts BIOR