Paziņošana izmantojot TRACE priekšrocības

Ekonomiskā operatora reģistrēšana TRACE

 

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 136/2004 (2004. gada 22.janvāris), ar ko nosaka procedūras veterinārajām pārbaudēm Kopienas robežkontroles punktos attiecībā uz produktiem, ko importē no trešajām valstīm 2. panta prasībām, lai eksportētu dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm Eiropas Kopienas teritorijā un Eiropas Ekonomiskajā zonā, ir jālieto Kopējais veterinārais ievešanas dokuments (KVID), izmantojot TRACE (datorizēta, integrēta veterinārā sistēma jeb Kopienas tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēma) 

 

TRACE lietotāja rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt lietotājam paātrināt darbu, vienlaikus izvairoties no neprecizitātēm un pārrakstīšanās kļūdām.

 

Mēs iesakām izlasīt šo rokasgrāmatu vienlaicīgi ar TRACES rīkkopu, no kuras var piekļūt turpmākajām TRACES lietotāja rokasgrāmatām, video un veidnēm.

 

Prezentācijas par TRACES var atrast arī šeit

 

Jebkuram lietotājam, kurš vēlas piekļūt TRACES sistēmai, ir jābūt identificētam ar lietotāja ID un paroli.

 

TRACE lieto Pasaules Muitas Organizācijas nomenklatūras kodus (TARIC)

 

TRACE lietotāja reģistrāciju veic kontroles punktā uz vietas.