Pieejamie informācijas avoti

1. Jaunās pārtikas katalogs (Novel Food Catalogue), kurā ir apkopota Eiropas Komisijas un dalībvalstu rīcībā esošā informācija par augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktiem, kā arī citām vielām, kuru statuss ir izskatīts jaunās pārtikas regulējuma ietvaros. Pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā.
 
2. Atļauto jauno pārtikas produktu Savienības saraksts – pieejams Regulas Nr.2017/2470 pielikumā.
 
 
4. Vācijas kompetento institūciju sagatavotais augu saraksts (List of Substances of the Competent Federal Government and Federal State Authorities Category “Plants and plant parts”).
 
 
6. Itālijas kompetentās institūcijas sagatavotie saraksti – augi un citas vielas, kuras izmanto uztura bagātinātājos
 
Svarīgi!
 
Visi augstāk minētie informācijas avoti ir informatīva rakstura, un neskaidros gadījumos pirms produkta laišanas tirgū ir nepieciešams sazināties ar attiecīgās dalībvalsts jaunās pārtikas jomā kompetento institūciju. Pat gadījumā, ja sastāvdaļai ir zināma tās izmantošanas vēsture Eiropas Savienībā pirms 1997.gada 15.maija, tās izmantošana var būt ierobežota, piemēram, produkts attiecīgā dalībvalstī tiek klasificēts kā zāles, sastāvdaļa ir atļauta pārtikā, taču tikai ierobežotā daudzumā u.c. 
 
Jaunās pārtikas jomā kompetento institūciju kontaktinformācija ir pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā.