Piena produktu ražošanas uzņēmumos un piena savāktuvēs

Latvijas Republikas normatīvie akti:

 

 

Eiropas Savienības normatīvie akti: