Pieredzes apmaiņas vizītes

2019. gads

11.10.

“Uzstandart”, Taškentas Lauksaimniecības universitātes (speciālistu augļkopības un dārzeņkopības jomā) un fermeru (augļu un dārzeņu audzētāji) vizīte,  lai iepazītos ar Pārtikas un veterināro dienestu, prasībām ievedot ES svaigus augļus un dārzeņus no Uzbekistānas un konstatētajiem būtiskākajiem pārkāpumiem preču ievešanā.

25.03. – 29.03.

TAIEX mācības Kosovas Pārtikas un veterinārā dienesta ekspertiem par jautājumiem, kuri skar atsevišķu kategoriju pārtikas produktus – uztura bagātinātājus, noteiktās grupās ietilpstošus pārtikas produktus un jauno pārtiku.

19.06.

Gruzijas Vides aizsardzības un lauksaimniecības ministrijas un Nacionālās pārtikas aģentūras speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte par mazo pārtikas daudzumu ražošanas un tirdzniecības normatīvo regulējumu un kontroli

05.02.

Lietuvas Valsts Pārtikas un veterinārā dienesta un Nacionālā pārtikas un veterinārā riska novērtēšanas institūta pārstāvju vizīte, lai apspriestu jautājumus par kopīgi ieviesto projektu Moldovā, kā arī organizatorisko kārtību, kādā tiek nodrošināta PVD funkciju izpilde.

2018. gads

15.10.2018.

Kirgizstānas Republikas kompetento iestāžu un uzņēmēju pārstāvju vizīte Pārtikas un veterinārajā dienestā. 

28.02.

Pēc Lietuvas Valsts veterinārā un pārtikas dienesta direktora Dariusa Remeika iniciatīvas un viņa vadībā Pārtikas un veterinārā dienestā viesojās vadošie dienesta pārstāvji, lai pārrunātu Āfrikas cūku mēra kontroles un ierobežošanas pasākumus, biodrošības prasības novietnēm; antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu  lietošanu dzīvniekiem un putniem.

2017. gads

08.10 – 14.10

Twinning projekta “Atbalsts Moldovas Republikas Nacionālajai Pārtikas drošības aģentūrai” ietvaros pieredzes apmaiņas vizītē Pārtikas un veterinārajā dienā bija ieradušies Moldovas speciālisti

05.10.

Ukrainas lauksaimniecības sektora speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte, lai iepazītos ar veterinārās uzraudzības un svaigpiena kontroles principiem.

25.09. – 28.09.

Pārtikas un veterinārajā dienestā viesojās Gruzijas Nacionālās pārtikas aģentūras speciālisti, lai iepazītos ar zivju un zivju produktu oficiālo kontroli un to reglamentējošajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

06.02. – 09.02.

Pieredzes apmaiņas vizītē par veterināro jomu viesojas Azerbaidžānas Republikas Lauksamniecības ministrijas Valsts Lauksamniecības projektu un kredītu vadības dienesta Lauksaimniecības konkurētspējas uzlabošanas projekta speciālisti.

2016. gads

05.10.

Ukrainas lauksaimniecības sektora speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte, lai iepazītos ar veterinārās uzraudzības un svaigpiena kontroles principiem.

11.07. – 16.07.

TAIEX organizētām apmācībām Maķedonijas Republikas Pārtikas un veterinārās aģentūras ekspertiem par pārtikas un uzturvielu marķējumu un pārtikas laboratorisko analīžu metodēm

30.05 – 03.06

 

Saūda Arābija Pārtikas un zāļu aģentūras speciālistu apmācības  - “Pārtikas inspekciju organizēšana un vadīšana”

16.05. – 20.05.

Gruzijas Ieņēmumu dienesta fitosanitārās robežkontroles speciālistu apmācības Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamentā par robežkontroles punktu procedūrām un robežkontroles veikšanu

29.02 – 04.03.

Ar Eiropas Komisijas Paplašināšanas ģenerāldirektorāta Tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas biroja (TAIEX)  atbalstu organizētas  apmācības Kosovas Pārtikas un veterinārās aģentūras speciālistiem

17.02. – 19.02.

Eiropas Kopienas References laboratorijas Āfrikas un klasiskā cūku mēra epidemioloģijas datu bāzes uzturēšanas ekspertu vizīte.

2015. gads

 

12.12.

Ukrainas lauksaimniecības sektora, ražotāju asociāciju un konsultāciju dienestu vadītāju vizīte Pārtikas un veterinārajā dienestā, lai iepazītos ar PVD lomu un funkcijām Eiropas Savienības kopējā tirgus nodrošināšanā.

12.12. - 19.12.

Gruzijas Ieņēmumu dienesta fitosanitārās robežkontroles speciālistu praktiskās apmācībām veterinārās robežkontroles jomā.

18.10. - 25.10.

Gruzijas Ieņēmumu dienesta fitosanitārās robežkontroles speciālistu praktiskās apmācības fitosanitārās robežkontroles jomā.

15.04.2015.

Tadžikistānas universitāšu (Lauksaimniecības universitāte, Tehnoloģiskā universitāte un Medicīnas universitāte) mācībspēku delegācijas vizīte Pārtikas un veterinārajā dienestā TEPMUPS programmas finansētā projekta „Tadžikistānas augstākās izglītības modernizācija pārtikas kvalitātes un drošības jomā” ietvaros.