Pilnvarojuma līgumi

 
 
Pirms uzsākt līgumā noteikto pienākumu pildīšanu, uzmanīgi iepazīstieties ar līguma saturu, aizpildiet prasīto informāciju par Jūsu uzņēmumu, izdrukājiet līgumu 2 eksemplāros, un pa pastu nosūtiet (vai nogādājiet personīgi) tuvākai PVD teritoriālajai struktūrvienībai vai PVD, Rīgā, Peldu ielā 30. Līgums būs noslēgts ar datumu, kad abas puses būs līgumu parakstījušas.
 
 
Uzmanību! Ja līgumu paraksta uzņēmuma pārstāvis, kura paraksta tiesības nav reģistrētas Komercreģistrā, parakstītiem līguma eksemplāriem jāpievieno arī pilnvara, kas apliecina attiecīgās personas tiesības pārstāvēt šī uzņēmuma intereses un parakstīt dokumentus.
 
 
 
 
Pirms uzsākt līgumā noteikto pienākumu pildīšanu, uzmanīgi iepazīstieties ar līguma saturu, aizpildiet prasīto informāciju par Jūsu datiem un līguma priekšmeta objektiem (aizpildot tabulu), izdrukājiet līgumu 2 eksemplāros, parakstiet, saskaņojiet ar attiecīgo (-iem) dzīvnieku īpašnieku (-iem), kā arī attiecīgo (-ām) uzraudzības PVD teritoriālo (-ām) struktūrvienību (-ām) un pa pastu nosūtiet (vai nogādājiet personīgi) tuvākajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā vai PVD, Rīgā, Peldu ielā 30. Līgums būs noslēgts ar datumu, kad abas puses būs līgumu parakstījušas.
 
 
Ja darba tiesiskās attiecības plāno izbeigt vai izbeidz kāds no pilnvarojuma līgumā minētajiem veterinārārstiem, vai mainās teritorija, kurā tiek veikti pilnvarojuma līgumā noteiktie pienākumi, uzņēmums (veterinārārsts) pirms turpināt līgumā noteikto pienākumu pildīšanu, uzmanīgi iepazīstieties ar vienošanās saturu, aizpildiet prasīto informāciju, izdrukājiet līgumu 2 eksemplāros, un nosūtiet tuvākai PVD teritoriālajai struktūrvienībai vai PVD, Rīgā, Peldu ielā 30.
 
 
Uzmanību! Ja vienošanos paraksta uzņēmuma pārstāvis, kura paraksta tiesības nav reģistrētas Komercreģistrā, parakstītiem vienošanās eksemplāriem jāpievieno arī pilnvara, kas apliecina attiecīgās personas tiesības pārstāvēt šī uzņēmuma intereses un parakstīt dokumentus.