Pilnvarojuma līgumi

 
 
 
Pirms uzsākt līgumā noteikto pienākumu pildīšanu, uzmanīgi iepazīstieties ar līguma saturu, aizpildiet prasīto informāciju par Jūsu uzņēmumu, izdrukājiet līgumu 2 eksemplāros, un pa pastu nosūtiet (vai nogādājiet personīgi) tuvākai PVD teritoriālajai struktūrvienībai vai PVD, Rīgā, Peldu ielā 30. Līgums būs noslēgts ar datumu, kad abas puses būs līgumu parakstījušas.
 
Uzmanību! Ja līgumu paraksta uzņēmuma pārstāvis, kura paraksta tiesības nav reģistrētas Komercreģistrā, parakstītiem līguma eksemplāriem jāpievieno arī pilnvara, kas apliecina attiecīgās personas tiesības pārstāvēt šī uzņēmuma intereses un parakstīt dokumentus.