Prasības dzīvnieku izcelsmes pārtikas ievešanai personīgam patēriņam un lolojumdzīvnieku ievešanai

Ierobežojumi dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu sūtījumu nekomerciālai ievešanai Kopienā personīgajam patēriņam no trešajām valstīm (bagāžai un sīksūtījumos)

 

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 206/2009 (2009. gada 5. marts) par dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Kopienā personīgam patēriņam un Regulas (EK) Nr. 136/2004 grozīšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) paredz noteikumus dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu nekomerciālai ievešanai Kopienā personīgam patēriņam, kas ir ceļotāju bagāžā vai ko sīksūtījumos nosūta privātpersonām vai pasūta no attāluma (piemēram, pa pastu, telefonu vai internetu) un piegādā patērētājam. Kontroles procedūras neattiecas uz dzīvnieku izcelsmes produktu pārvadājumiem starp ES 28 dalībvalstīm, kā arī to ievešanu no Andoras, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Sanmarīno un Šveices.

 

Nedrīkst ievest: gaļu, gaļas produktus, pienu un piena produktus, lolojumdzīvnieku barību, kuras sastāvā ir gaļa vai piens. Minētos produktus drīkst ievest no Fēru salām, Grenlandes vai Īslandes ievērojot daudzuma ierobežojumus, kas noteikts uz vienu cilvēku – 10 kg.

 

Atļauts ievest dzīvnieku izcelsmes produktus, ievērojot vienam cilvēkam noteiktos daudzuma ierobežojumus:

 

līdz 2 kg ( Fēru salām, Grenlandes vai Īslandes – līdz 10 kg)

 

  • medus, olas, dzīvas austeres, dzīvas gliemenes un gliemeži, peru pieniņš, propoliss;
  • sausais piens zīdaiņiem, zīdaiņu pārtika, īpaša pārtika medicīnisku iemeslu dēļ, kā arī lolojumdzīvnieku barība medicīnisku iemeslu dēļ attiecīgā patentēta produkta iepakojumā, ja produkti pirms patērēšanas nav jāatdzesē un tie ir nebojātā iepakojumā, izņemot, ja tos lieto

 

līdz 20 kg zvejas produktu (izņemot storveidīgo zivju ikrus – līdz 125 g atbilstoši marķētā iepakojumā):

 

  • svaigas zivis (ķidātas), kaltētas, termiski apstrādātas, sālītas, kūpinātas zivis vai zivju konservi;
  • daži vēžveidīgie, piemēram, garneles, omāri.

 

Ierobežojumi zvejas produktu ievešanai neattiecas uz produktiem, ko ieved no Fēru salām un Islandes.

 

Ja noteiktās prasības nav ievērotas, muitas amatpersona attiecīgos produktus konfiscēs un tie tiks iznīcināti.

 

Par personīgam patēriņam paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanas prasību pārkāpšanu var saukt pie administratīvās atbildības, bet atkārtota pārkāpuma gadījumā - uzlikt naudas sodu.

 

Lolojumdzīvnieku (mīļdzīvnieku) pārvietošana pāri robežai 

 

Lolojumdzīvnieku (mājdzīvnieku) pārvietošanai pāri robežai – visiem dzīvniekiem pārbauda noteikto pavaddokumentu esamību (pases vai sertifikāti ). Plašāk lasiet šeit.