Putnu gripa

Aicinām ziņot par atrastiem beigtiem savvaļas putniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju  67027402 vai informējot tuvāko PVD teritoriālo pārvaldi.

 

! Ziņojot, lūdzam precīzi aprakstīt putna līķa atrašanās vietu vai nosaukt koordinātes. 

 

! Putnu sugas, no kurām, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 405 1. pielikumu,  tiek ņemti paraugi laboratoriskai izmeklēšanai uz putnu gripu skatīt ŠEIT.

 

! Laboratoriskai izmeklēšanai uz putnu gripu ir derīgs putna līķis ar galvu un neskartiem iekšējiem orgāniem, tāpēc aicinām ziņot tikai par tādiem savvaļas putniem, kurus nav jau apskādējuši (apgrauzuši, izvazājuši) dzīvnieki vai citi putni. Par laboratoriskai izmeklēšanai nederīgu savvaļas putnu līķu savākšanu un apkārtnes sakopšanu ir atbildīga pašvaldība.

 

 

 

 

 

Reģistrētie putnu gripas saslimšanas gadījumi savvaļas putniem  Latvijā 

 

Datums Izmeklēto savvaļas putnu skaits NAV konstatēta putnu gripa IR konstatēta putnu gripa Piezīmes
Februāris 63 29 34 30 gulbji, 2 pīles, 1 gārnis, 1 zoss
Marts 53 38 15 13 gulbji, 1 lielā gaura, 1 nirējpīle (ķerra)
Aprīlis 17 17 0  
Maijs        
05.05. 1 1 0  
07.05. 1 1 0  
26.05. 1 1 0  
01.06. 1 1 0  
02.06. 1 0 1 sudrabkaija
Kopā 138 88 50  

 

Pārtikas un veterinārais dienests Latvijas teritorijā katru gadu veic aktīvu putnu gripas uzraudzību putnu migrācijas laikā – pavasarī  un rudenī. Putnu gripas uzraudzības pasākumi ir izstrādāti saskaņā ar 2010. gada 25. jūnijā izdotu EK Lēmumu Nr. 2010/367/ES „Par putnu gripas uzraudzības programmu mājputniem un savvaļas putniem īstenošanu dalībvalstīs”.

 

Pamatojoties uz 2007. gada 19. jūnijā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.405 ” Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība, PVD ir izstrādājis Putnu gripas apkarošanas instrukciju”, kurā aprakstīta detalizēta informācija un rīcības shēma PVD inspektoriem putnu gripas aizdomu vai apstiprināta uzliesmojuma gadījumā. Ja ir pamatotas aizdomas par putnu saslimšanu ar putnu gripu, putni tiek nosūtīti uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu(BIOR),saskaņā ar putnu gripas diagnostikas rokasgrāmatu laboratorisko izmeklējumu veikšanai .

 

Lai pasargātu savu ganāmpulku no putnu gripas, PVD aicina ikkatru putnu īpašnieku/ turētāju – gan komerciāla rakstura mājputnu saimniecībās, gan piemājas mājputnu audzētājus, ievērot bioloģiskās drošības principus, novēršot kontaktu starp mājputniem un savvaļas putniem un ziņot par masveida putnu saslimšanas vai neskaidras nāves gadījumiem.

 
Nekādā gadījumā putnus nevajadzētu nest uz mājām (it īpaši, ja mājās tiek turēti jebkādi putni) vai vest uz dzīvnieku patversmēm, jo, ja atvestais putns izrādīsies inficēts, nāksies likvidēt visus mājās vai patversmē mītošos putnus.

 

Latvijā pirmo reizi augsti patogēnā putnu gripa (H5N8) 09.02.2021. konstatēta diviem atrastiem mirušiem savvaļas putniem (paugurknābja gulbjiem) Jūrmalā, Dzintaru pludmalē.