Putnu gripa

AUGSTI PATOGĒNĀ putnu gripa Eiropas Savienības dalībvalstīs 2020. gada rudenī (no 1. oktobra)
 
Uzliesmojumi mājputnu novietnēs
 
Nīderlande – 6
Lielbritānija – 3
Vācija - 11
Francija - 8
Dānija - 1
Zviedrija - 1 
Horvātija- 1
Polija -1
Beļģija -1 
 
Savvaļas putnu saslimšanas gadījumi
 
Nīderlande 
Vācija 
Dānija
Īrija
Lielbritānija
Beļģija
Itālija
Slovēnija
Spānija
 
Uzliesmojumi nebrīvē turētu savvaļas putnu novietnē
 
Nīderlande - 6
Lielbritānija - 1
 
ZEMI PATOGĒNĀ putnu gripa Eiropas Savienības dalībvalstīs 2020. gada rudenī (no 1. septembra)
 
Uzliesmojumi mājputnu novietnēs
 
Lielbritānija  - 1 
Itālija - 1
 
Uzliesmojumi nebrīvē turētu savvaļas putnu novietnē
 
Vācija – 1 

 

PVD aicina komerciālo mājputnu audzētājus un piemājas mājputnu saimniecību īpašniekus savlaicīgi domāt par biodrošības pasākumu ieviešanu un ievērošanu, lai pasargātu savu ganāmpulku no bīstamām dzīvnieku infekcijas slimībām, tostarp putnu gripu. 

 

Parasti gada sākums iezīmējas cilvēkiem ar cilvēku gripas, bet putniem ar putnu gripas uzliesmojumiem. Mūsu platuma grādos putni var saslimt to migrācijas perioda laikā, kad, atgriežoties gājputniem, iespējams var tikt atnesti jauni vīrusa draudi. 2016. - 2017. gads iezīmējās ar vairākiem augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijai tuvākajās kaimiņvalstīs - Skandināvijā (Zviedrija, Somija, Dānija), kur līdz 2016. gadam putnu gripa nebija konstatēta. Savukārt Polijā vien tika konstatēti vairāki putnu gripas uzliesmojumi komerciālās mājputnu novietnēs, kuru dēļ nācās likvidēt vairākus simtus tūkstošus mājputnus - pīles, zosis, dējējvistas.

 

Putnu gripa

 

 

 

 

Putnu gripa (PG) ir ļoti lipīga vīrusa izraisīta infekcijas slimība, ar kuru var slimot visas putnu sugas un izpausties dažādos veidos, kas galvenokārt atkarīgi no vīrusu spējas izraisīt saslimšanu (patogenitātes) un skartajām putnu sugām.

 

Putnu gripa, atkarībā no tās patogenitātes tiek iedalīta:

 

  • augsti patogēna putnu gripa (APPG), kas izplatās strauji, izraisot nopietnu saslimšanu ar augstu mirstības koeficientu (līdz pat 100% 48 stundu laikā)
  • zemi patogēnā putnu gripa (ZPPG) – galvenokārt izraisa saslimšanu ar vieglu norisi, ko var pat nepamanīt

 

Putnu gripas izplatība

 
2020. gadā augsti patogēnā putnu gripa H5N8 konstatēta mājputniem Čehijā, Ungārijā, Vācijā, Bulgārijā, Rumānijā, Slovākijā un Polijā, kā arī Ukrainā. Savvaļas putniem putnu gripas vīruss konstatēts Vācijā un Polijā un nebrīvē turētiem putniem, kuri nav mājputni, putnu gripas vīruss konstatēts Slovākijā un Vācijā. Zemi patogēnā putnu gripa konstatēta mājputniem Dānijā un Itālijā, savukārt putnu gripa nebrīvē turētiem putniem, kuri nav mājputni, konstatēta Vācijā.
 

2016. - 2017. gadā augsti patogēnā putnu gripa H5N8 konstatēta mājputniem Apvienotajā Karalistē, Čehijā, Ungārijā, Vācijā, Austrijā, Francijā, Dānijā, Zviedrijā, Nīderlandē, Bulgārijā, Rumānijā, Itālijā, Slovākijā, Horvātijā, Grieķijā un Polijā, kā arī Maķedonijā un Ukrainā. Savukārt savvaļas putniem putnu gripas vīruss konstatēts 20 ES dalībvalstīs, kā arī Šveicē, Albānijā, Maķedonijā un Ukrainā.

 

2018. gadā mājputnu saslimšanas gadījumi ar augsti patogēno putnu gripu (H5N8) tika konstatēti Nīderlandē, Bulgārijā, Itālijā un Vācijā. Savvaļas putniem putnu gripa 2018. gadā konstatēta Dānijā, Somijā, Vācijā, Nīderlandē, Īrijā, Slovākijā, Zviedrijā, Lielbritānijā.
 
2019. gadā augsti patogēnā putnu gripa mājputniem bija konstatēta Bulgāriijā un Polijā, bet savvaļas putniem - Dānijā (2 saslimšanas gadījumi).
 
Salīdzinot ar 2017. un arī 2020. gadu, kad profilaktiskā nolūkā tika noteikti ierobežojumi mājputniem (tos turēt slēgtās telpās, nepieļaujot kontaktu ar savvaļas putniem), putnu gripas aktivitāte 2018. un 2019. gadā Eiropā bija mazāk intensīva. Sazinoties ar ornitologiem un nozares pārstāvjiem, tika pieņemts lēmums, ka nav pamata noteikt ierobežojumus turēt mājputnus tikai slēgtās telpās.
 

Lai nepieļautu putnu gripas tālāku izplatīšanos un izvazāšanu no putnu gripas skartās novietnes, visas ES dalībvalstis nekavējoties veic attiecīgus pasākumus saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem (Direktīvu 2005/94/EC) par putnu gripas kontroli. Šie pasākumi nosaka:

 

  • mājputnu nogalināšanu un iznīcināšanu inficētajā saimniecībā, kā arī tās tīrīšanu un dezinfekciju;
  • ierobežojumu zonu izveidošanu (aizsardzības un uzraudzības) ap uzliesmojuma vietu (skarto punktu), kur būtu ierobežota visu dzīvo mājputnu un konkrētu mājputnu izcelsmes produktu pārvadāšana (ieskaitot aizliegumu vest mājputnus uz citām dalībvalstīm); 
  • visu mājputnu turēšanu iekštelpās, to rūpīgu novērošanu un stingru dezinfekcijas pasākumu piemērošanu;
  • epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu iespējamo vīrusa avotu un potenciālos turpmākas vīrusa izplatīšanās ceļus no skartās saimniecības;
  • situācijas novērtēšanu atsevišķās dalībvalstīs, kas atsevišķos reģionos ar augstu mājputnu saimniecību blīvumu var likt atbildīgajām iestādēm veikt papildu pasākumus, piemēram, izdot rīkojumu par pagaidu "dīkstāvi" saistībā ar mājputnu pārvadāšanu visas valsts teritorijā vai arī kādā tās daļā, lai nodrošinātu ātru situācijas novērtēšanu. Lai samazinātu slimībai pakļauto mājputnu skaitu attiecīgajā reģionā, ieteicams aizliegt arī ganāmpulku atjaunošanu saimniecībās.

 

PVD rīcība un plānotie pasākumi

 

Pārtikas un veterinārais dienests Latvijas teritorijā katru gadu veic aktīvu putnu gripas uzraudzību putnu migrācijas laikā – pavasaros un rudeņos.

 

Putnu gripas uzraudzības pasākumi ir izstrādāti saskaņā ar 2010. gada 25. jūnijā izdotu EK Lēmumu Nr. 2010/367/ES „Par putnu gripas uzraudzības programmu mājputniem un savvaļas putniem īstenošanu dalībvalstīs”.

 

Pamatojoties uz nacionālo likumdošanu (2007. gada 19. jūnijā izdotajiem Ministru kabineta noteikumi Nr.405 ” Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība), PVD ir izstrādājis Putnu gripas apkarošanas instrukciju”, kurā aprakstīta detalizēta informācija un rīcības shēma PVD inspektoriem putnu gripas aizdomu vai apstiprināta uzliesmojuma gadījumā. Ja ir pamatotas aizdomas par putnu saslimšanu ar putnu gripu, putni tiek nosūtīti uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu(BIOR),saskaņā ar putnu gripas diagnostikas rokasgrāmatu laboratorisko izmeklējumu veikšanai .

 

Lai pasargātu savu ganāmpulku no putnu gripas, PVD aicina ikkatru putnu īpašnieku/ turētāju – gan komerciāla rakstura mājputnu saimniecībās, gan piemājas mājputnu audzētājus, ievērot bioloģiskās drošības principus, novēršot kontaktu starp mājputniem un savvaļas putniem un ziņot par masveida putnu saslimšanas vai neskaidras nāves gadījumiem.

 

Tāpat PVD aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziņot par slimiem putniem vai vienkopus vairāk nekā pieciem (5) atrastiem beigtiem putniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju  67027402 vai informēt par to tuvāko PVD teritoriālo pārvaldi.
 

Latvijā augsti patogēnā putnu gripa  nav reģistrēta.