Putnu gripa

 

Reģistrētie putnu gripas saslimšanas gadījumi savvaļas putniem  Latvijā 

 

Datums Izmeklēto savvaļas putnu skaits NAV konstatēta putnu gripa IR konstatēta putnu gripa Piezīmes
līdz 18.02. 21 15 6 5 gulbji un 1 pīle
19.02. 14 0 14 12 gulbji, 1 gārnis, 1 Kanādas zoss
22.02. 1 1 0  
24.02. 18 9 9 8 gulbji, 1 meža pīle
25.02. 1 1 0  
26.02. 8 3 5 5 gulbji
Kopā 63 29 34  

 

Pārtikas un veterinārais dienests Latvijas teritorijā katru gadu veic aktīvu putnu gripas uzraudzību putnu migrācijas laikā – pavasarī  un rudenī. Putnu gripas uzraudzības pasākumi ir izstrādāti saskaņā ar 2010. gada 25. jūnijā izdotu EK Lēmumu Nr. 2010/367/ES „Par putnu gripas uzraudzības programmu mājputniem un savvaļas putniem īstenošanu dalībvalstīs”.

 

Pamatojoties uz 2007. gada 19. jūnijā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.405 ” Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība, PVD ir izstrādājis Putnu gripas apkarošanas instrukciju”, kurā aprakstīta detalizēta informācija un rīcības shēma PVD inspektoriem putnu gripas aizdomu vai apstiprināta uzliesmojuma gadījumā. Ja ir pamatotas aizdomas par putnu saslimšanu ar putnu gripu, putni tiek nosūtīti uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu(BIOR),saskaņā ar putnu gripas diagnostikas rokasgrāmatu laboratorisko izmeklējumu veikšanai .

 

Lai pasargātu savu ganāmpulku no putnu gripas, PVD aicina ikkatru putnu īpašnieku/ turētāju – gan komerciāla rakstura mājputnu saimniecībās, gan piemājas mājputnu audzētājus, ievērot bioloģiskās drošības principus, novēršot kontaktu starp mājputniem un savvaļas putniem un ziņot par masveida putnu saslimšanas vai neskaidras nāves gadījumiem.

 

Tāpat PVD aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziņot par slimiem mājputniem vai atrastiem beigtiem savvaļas ūdensputniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju  67027402 vai informējot tuvāko PVD teritoriālo pārvaldi. 
 
Nekādā gadījumā putnus nevajadzētu nest uz mājām (it īpaši, ja mājās tiek turēti jebkādi putni) vai vest uz dzīvnieku patversmēm, jo, ja atvestais putns izrādīsies inficēts, nāksies likvidēt visus mājās vai patversmē mītošos putnus.

 

Latvijā pirmo reizi augsti patogēnā putnu gripa (H5N8) 09.02.2021. konstatēta diviem atrastiem mirušiem savvaļas putniem (paugurknābja gulbjiem) Jūrmalā, Dzintaru pludmalē.