Putnu gripas uzliesmojumi Eiropā

AUGSTI PATOGĒNĀ putnu gripa Eiropas valstīs 
 
No 2021. gada 1. janvāra līdz 9. jūnijam
 
Uzliesmojumi mājputnu novietnēs
 
Beļģija-1
Bulgārija-8
Čehija-37
Dānija-11
Francija-438
Vācija-208
Ungārija-7
Itālija-3
Lietuva-2
Nīderlande-3
Polija-336
Rumānija-8
Slovākija-2
Zviedrija-15
Ukraina-6
Apvienotā Karaliste-2
Somija-1
Igaunija-2
Kosova-1
 
Savvaļas putnu saslimšanas gadījumi
 
Austrija
Beļģija
Čehija
Dānija
Somija
Francija
Vācija
Ungārija
Īrija
Itālija
Lietuva
Norvēģija
Polija
Rumānija
Slovākija
Spānija
Zviedrija
Šveice
Apvienotā Karaliste
Latvija
Igaunija
Horvātija
Nīderlande
Ukraina
Grieķija
Bulgārija
Serbija
Slovēnija
 
Uzliesmojumi nebrīvē turētu putnu (captive birds - angļu val.) novietnē
 
Dānija-3
Vācija-45
Slovākija-1 
Nīderlande-11
Zviedrija-7
Polija-1
Čehija-1
Francija-1
Beļģija-3
Lietuva-52
Austrija-1
Norvēģija-1
 
ZEMI PATOGĒNĀ putnu gripa Eiropas valstīs 
 
Uzliesmojumi mājputnu novietnēs
 
Francija-6
Itālija-1
Vācija-1
 
 
Informācija par putnu gripas izplatību Eiropā
 
2020. gada pirmajā pusgadā augsti patogēnā putnu gripa tika konstatēta mājputniem daļā Eiropas valstu (Čehijā, Ungārijā, Vācijā, Bulgārijā, Rumānijā, Slovākijā un Polijā, kā arī Ukrainā), savvaļas putniem vīruss tika konstatēts Vācijā un Polijā un nebrīvē turētiem putniem, kuri nav mājputni, augsti patogēnās putnu gripas vīruss tika konstatēts Slovākijā un Vācijā. Vasaras mēnešos putnu gripas uzliesmojumi norima taču, sākot no oktobra mēneša, atkal tika konstatēti jauni slimības uzliesmojumi daudzās Eiropas valstīs. 
 
Kopā 2020. gadā konstatēti 462 augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumi mājputnu novietnēs 16 Eiropas valstīs (Beļģijā, Bulgārijā, Horvātijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Vācijā, Ungārijā, Īrijā, Nīderlandē, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Zviedrijā, Apvienotā Karalistē, Ukrainā) un 18 uzliesmojumi nebrīvē turētu putnu, kuri nav mājputni, novietnēs astoņās Eiropas valstīs. Savvaļas putniem augsti patogēnās putnu gripas vīruss tika konstatēts 13 Eiropas valstīs. Kā arī 6 Eiropas valstīs tika konstatēti zemi patogēnās putnu gripas uzliesmojumi 8 mājputnu novietnēs un vienā nebrīvē turētu putnu, kuri nav mājputni, novietnē.
 
2019. gadā augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumi mājputnu novietnēs tika konstatēti Bulgārijā un Polijā, bet savvaļas putniem - Dānijā (2 saslimšanas gadījumi).
 
2018. gadā augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumi mājputnu novietnēs tika konstatēti Nīderlandē, Bulgārijā, Itālijā un Vācijā. Savvaļas putniem saslimšana ar putnu gripu tika konstatēta Dānijā, Somijā, Vācijā, Nīderlandē, Īrijā, Slovākijā, Zviedrijā, Lielbritānijā.
 
2016. - 2017. gadā augsti patogēnā putnu gripa tika konstatēta mājputniem 18 Eiropas valstīs. Savukārt savvaļas putniem putnu gripas vīruss tika konstatēts 24 Eiropas valstīs.
 
Salīdzinot ar 2017. un arī 2020. gadu, kad profilaktiskā nolūkā tika noteikti ierobežojumi mājputniem (tos turēt slēgtās telpās, nepieļaujot kontaktu ar savvaļas putniem), putnu gripas aktivitāte 2018. un 2019. gadā Eiropā bija mazāk intensīva. Sazinoties ar ornitologiem un nozares pārstāvjiem, tika pieņemts lēmums, ka nav pamata noteikt ierobežojumus turēt mājputnus tikai slēgtās telpās.
 

Lai nepieļautu putnu gripas tālāku izplatīšanos un izvazāšanu no putnu gripas skartās novietnes, visas ES dalībvalstis nekavējoties veic attiecīgus pasākumus saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem (Direktīvu 2005/94/EC) par putnu gripas kontroli. Šie pasākumi nosaka:

 

  • mājputnu nogalināšanu un iznīcināšanu inficētajā saimniecībā, kā arī tās tīrīšanu un dezinfekciju;
  • ierobežojumu zonu izveidošanu (aizsardzības un uzraudzības) ap uzliesmojuma vietu (skarto punktu), kur būtu ierobežota visu dzīvo mājputnu un konkrētu mājputnu izcelsmes produktu pārvadāšana (ieskaitot aizliegumu vest mājputnus uz citām dalībvalstīm); 
  • visu mājputnu turēšanu iekštelpās, to rūpīgu novērošanu un stingru dezinfekcijas pasākumu piemērošanu;
  • epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu iespējamo vīrusa avotu un potenciālos turpmākas vīrusa izplatīšanās ceļus no skartās saimniecības;
  • situācijas novērtēšanu atsevišķās dalībvalstīs, kas atsevišķos reģionos ar augstu mājputnu saimniecību blīvumu var likt atbildīgajām iestādēm veikt papildu pasākumus, piemēram, izdot rīkojumu par pagaidu "dīkstāvi" saistībā ar mājputnu pārvadāšanu visas valsts teritorijā vai arī kādā tās daļā, lai nodrošinātu ātru situācijas novērtēšanu. Lai samazinātu slimībai pakļauto mājputnu skaitu attiecīgajā reģionā, ieteicams aizliegt arī ganāmpulku atjaunošanu saimniecībās.