PVD vienota datu pārraides tīkla pakalpojumu nodrošināšana Nr. PVD 2013/05 SP

PVD vienota datu pārraides tīkla pakalpojumu nodrošināšana

Nr. PVD 2013/05 SP

Ņemot vērā to, ka Zemkopības ministrijas izsludinātais iepirkums ”ZM datu pārraides tīkla izveides un nodrošināšanas pakalpojumi” (identifikācijas Nr. ZM/2013/2 ) vēl nav noslēdzies, kas paredzēja, ka šī iepirkuma ietvaros ar datu pārraides pakalpojumiem tiks nodrošināts arī PVD, kā arī to, ka 2013.gada 31.decembrī beidzas darbības termiņš līgumam ar SIA „Lattelecom”, kas nodrošina PVD vienotu datu pārraides pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu datu pārraidi, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu tiek organizēta sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, jo datu pārraides pārtraukšanas gadījumā tiktu apturēta PVD normatīvajos aktos noteikto funkciju izpilde, tajā skaitā kravu kontrole robežšķēršošanas vietās. Tādēļ PVD, lai nodrošinātu nepārtrauktu datu pārraidi noslēgs līgumu uz laiku, līdz Zemkopības ministrija iepirkuma rezultātā būs ieviesusi vienoto datu pārraides tīklu, ar nosacījumu, ka PVD varēs vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to pakalpojuma sniedzējam 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Aptuveni prognozējamā pakalpojuma summa mēnesī nepārsniegs LVL 4400.00 bez PVN.

 

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2012/05 SP

Paziņojuma par rezultātiem publicēšanas datums IUB mājas lapā: 02.01.2014.

Paziņojuma par rezultātiem ievietošanas datums PVD mājas lapā: 02.01.2014.

Līguma nosaukums:

PVD vienota datu pārraides tīkla pakalpojumu nodrošināšana

Līguma izpildītājs:

SIA „Lattelecom”

Līgumcena:

Kopējā pakalpojuma abonēšanas maksa par vienu mēnesi – 6120 euro