Robežkontroles punkti un muitas noliktavas

ROBEŽKONTROLES PUNKTI

 

 

Kontroles punkts “Vientuļi”*
 
Adrese: Viļakas novads, Vecumu pag.  Vainagu ciems, LV – 4585
Tālrunis: 63713946
 
*Saskaņā ar  2010. gada 27. jūlija MK noteikumu Nr. 704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm”  3.pielikumu – kravu kontrole tiks veikta 4 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas no kravas īpašnieka (vai tā pilnvarotas personas), no KP “Grebņeva”.
 
Kontroles punkts "Grebņeva"
 
Adrese: Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-5717
Tālrunis: 65781822; 64516990; 26683496
 
Kontroles punkts "Terehova"
 
Adrese: Zilupes novads, LV-5751
Tālrunis: 65781860; 65781813
 
Kontroles punkts "Pāternieki" 
 
Adrese: Piedrujas pagasts, Krāslavas novads, LV-5662
Tālrunis: 65682119; 65682120; 26623475
 
Kontroles punkts "Silene"
 
Adrese: Silene, Daugavpils novads, LV-5470
Tālrunis: 65434098
 
Kontroles punkts "Rēzekne"
 
Adrese: Atbrīvošanas aleja 160C, Rēzekne, LV 4600
Tālrunis:64617172; 64516989
Fakss: 64617171
 
Kontroles punkts "Ventspils osta"
 
Adrese: Sarkanmuižas dambis 25b, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: 63629436
 
Kontroles vieta "Mērsraga osta"
 
Adrese: Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Mērsraga novads, LV-3284
Tālrunis: 63629436
 
Kontroles punkts "Liepājas osta"
 
Adrese: Kaiju ielā 7, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63488248
 
Kontroles punkts "Daugavpils"
 
Adrese: Piekrastes 32, Daugavpils, LV- 5421
Tālrunis: 65488508; 64516992
Fakss: 65488509
 
Kontroles punkts "Rīga"
 
Adrese: Uriekstes ielā 16, Rīga, LV-1005
Tālrunis: 67490101, 67490102
 
Kontroles punkts  "BFT"
 
Adrese: Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015
Tālrunis: 67887278
 
Kontroles punkts "Lidosta "Rīga""
 
Adrese: Ziemeļu iela 16, Mārupes novads, telpas Nr. 203
Tālruņi: 67295409, 29104734
 
Kontroles vieta "Latvijas pasts"
 
Adrese: Ziemeļu iela 16, Mārupes novads, telpas Nr. 203
Tālrunis: 67295409, mob. 29104734
E-pasts: lidosta.kp@pvd.gov.lv   
 
Kontroles vieta "Skultes osta"
 
Adrese: Upes iela 41, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161
Tālrunis: 67490102
 
MUITAS NOLIKTAVAS
 
 
Muitas noliktava "Rīgas Universālais termināls"
 
Adrese: Birztalu iela 15, Rīga LV-1015
Tālrunis:  62003889
Fakss: 67887280
e-pasts: bft.kp@pvd.gov.lv 
 
Muitas noliktava "Compass Transit"
 
Adrese: Rankas iela 4, Rīga, LV-1005
Tālrunis: 67391199
Fakss: 67391199
 
Muitas noliktava "LG Transservis"
 
Adrese: Kundziņsalas iela 1, Rīga, LV-1005
Tālrunis: 67490101
 
 
Muitas noliktava “Reefer Cargo Terminal”
 
Adrese: Sarkanmuižas dambis 25d, LV-3601, Ventspils 
Tālrunis: 63656004 
Fakss: 63656032 
 
Muitas noliktava “Noord Natie Ventspils Terminals”
 
Adrese: Plosta iela 7, Ventspils, LV- 3601, Latvija
Tālrunis: 63607394
Fakss.: 63607396
 
Muitas noliktava “Baltmarine Terminal”
 
Adrese: Sprīdīša iela 1, Rīga, LV – 1005, Latvija 
Telefons: 67490101 
 
Muitas noliktava SIA “Apeks Serviss" 
 
Adrese: Spaļu iela 1P, Daugavpils, LV-5404, Latvija
Telefons: 65441104 
Fakss: 65441107 
 
Liepāja SEZ “Piemare” AS
 
Adrese: Kaiju iela 7, Liepāja, LV-3401
Telefons/ Fakss: 63488248
 
“Vollers-Rīga” Ltd
 
Adrese: “Lindes”, Salaspils pagasts, LV-2118
Telefons: 67490101
Fakss: 67956114