Siltummezgla un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija PVD Rietumpierīgas pārvaldes administratīvajai ēkai "Krīvos"

Nr. PVD 2011/04 Ie

“Siltummezgla un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija PVD Rietumpierīgas pārvaldes administratīvajai ēkai „Krīvos”, Tumes pag., Tukuma novadā”

Reģistrācijas datums IUB mājas lapā 14.07.2011.

Ievietošanas datums PVD mājas lapā 14.07.2011.

 

Nosaukums:

Pārtikas un veterinārais dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90000064301

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV - 1050

Tālruņi:

67095230

Fakss :

67322727

Kontaktpersonas:

Jautājumos, kas saistīti ar iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju:

Ivars Šrāders

Tālrunis: 29510612

e-pasts: ivars@evobuve.lv

Jautājumos par iepirkuma procedūras norisi-

PVD Administratīvā departamenta Materiālo resursu daļas vadītāja vietniece (juridiskajos jautājumos)

Inga Kaļinovska

Tel. 67027598

e-pasts: inga.kalinovska@pvd.gov.lv

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

27.07.2011. līdz plkst.13:00

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

Pielikums Nr. 6 – Tehniskā specifikācija – darbu apjomi

Pielikums Nr. 7 – Tehniskais projekts – 1.daļai

Pielikums Nr. 8 – Tehniskais projekts – 2.daļai

 

 

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2011/04 Ie

Informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publicēšanas datums IUB mājas lapā: 17.08.2011.

Informācijas publicēšanas datums PVD mājas lapā: 17.08.2011.

 

Līguma nosaukums:

Par iepirkuma 1.daļu - Siltummezgla rekonstrukcija PVD Rietumpierīgas pārvaldes administratīvajai ēkai „Krīvos”, Tumes pagastā, Tukuma novadā

Līguma izpildītājs:

SIA „AGRO LOGISTIC”

Kopējā līgumcena:

19 767.02 Ls (bez PVN)

 

Ņemot vērā, ka pretendentu iesniegto piedāvājumu summa pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas, iepirkumu komisija nolemj atteikties no iepirkuma 2.daļā paredzēto darbu - kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas PVD Rietumpierīgas pārvaldes administratīvajai ēkai "Krīvos", Tumes pagastā, Tukuma novadā - realizēšanas, līdz ar to par ieprikuma 2.daļu iepirkuma līgums netiek slēgts.