Siltummezgla un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija PVD Rietumpierīgas pārvaldes administratīvajai ēkai Krīvos

Nr. PVD 2011/03 Ie

“Siltummezgla un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija PVD Rietumpierīgas pārvaldes administratīvajai ēkai „Krīvos”, Tumes pag., Tukuma novadā”

Reģistrācijas datums IUB mājas lapā 30.06.2011.

Ievietošanas datums PVD mājaslapā 30.062011.

Nosaukums:

Pārtikas un veterinārais dienests

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

90000064301

Adrese:

Peldu iela 30, Rīga, Latvija, LV - 1050

Tālruņi:

67095230

Fakss :

67322727

Kontaktpersonas:

Jautājumos, kas saistīti ar iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju:

Ivars Šrāders

Tālrunis: 29510612

e-pasts: ivars@evobuve.lv

 

 

Jautājumos par iepirkuma procedūras norisi-

PVD Administratīvā departamenta Materiālo resursu daļas vadītāja vietniece (juridiskajos jautājumos)

Inga Kaļinovska

Tel. 67027598

e-pasts: inga.kalinovska@pvd.gov.lv

Piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 117.kabinets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

13.07.2011. līdz plkst.13:00

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

Pielikums Nr. 6 – Tehniskā specifikācija – darbu apjomi

Pielikums Nr. 7 – Tehniskais projekts – 1.daļai

Pielikums Nr. 8 – Tehniskais projekts – 2.daļai

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2011/03 Ie

Iepirkums izbeigts bez rezultātiem, jo netika iesniegti piedāvājumi.